Övriga

Fiskars segment Övriga omfattar koncernens placeringar, fastighetsverksamheten, koncernledningen och gemensamma funktioner.

Investeringsportfölj

Majoriteten av koncernens innehav i Wärtsilä utdelades som en extra dividend i juni 2019. Efter dividendbetalningen minskade investeringsportföljens storlek markant.

Fastigheter och Fiskars Bruk

Fastighetsenheten ansvarar för att leda och utveckla fastigheter i Finland som används av koncernen för tillverkning eller kommersiella ändamål samt för koncernens övriga fastighetstillgångar, inklusive de hållbart förvaltade skogar som koncernen äger. Enhetens intäkter består främst av virkesförsäljning och hyresintäkter.

Att utveckla våra tillgångar

Fiskars Fastigheter förvaltar koncernens fastigheter i Fiskars Bruk och på andra platser, inklusive koncernens produktionsanläggningar i Finland. Enheten har också ansvar för att utveckla de ca. 15 000 hektar mark och 3 700 hektar vattenområden som koncernen äger, främst i och omkring Fiskars Bruk samt på Hangö udd i södra Finland. Fiskars Fastigheters strategi bygger på principerna om hållbar utveckling.

Långsiktig inställning till skogsbruk

Fiskars skogar omfattar både produktiv ekonomiskog och ett antal skyddsområden. Förändringar i skogsbeståndet värde bygger på ett genomsnittligt rotpris för de senaste tre åren och redogörs i balansomslutningen på en separat rad under rörelseresultatet.

Skogsbruket är långsiktigt och följer principerna för hållbar utveckling.

Att bo i Fiskars Bruk

Fiskars Fastigheter är också aktivt engagerat i utvecklingen av Raseborgsområdet. De nya planområdena omfattar 140 tomter, bl.a. för egnahemshus samt småskalig industri, varav en del har lagts ut för försäljning.

Med nya boendeformer eftersträvar man på allt sätt att berika bruksmiljön ytterligare. Fiskars är en unik mötesplats för konstnärer, formgivare och företagare inom de kreativa branscherna. Fiskars har tomter till salu även i Billnäs och Brunkom samt bostäder och affärslokaler och arbetsutrymmen att hyra ut i Fiskars Bruk.

Fiskars Bruk som destination

Fiskars Bruk är koncernens födelseort och den överlägset bäst kända delen av koncernens fastighetsportfölj. Bruket har blivit ett internationellt känt centrum för finländsk konst och design och lockar närmare 200 000 besökare per år. Bruket som grundades 1649, erbjuder besökare mycket att se och göra året om. Service och evenemang byggs upp i stort sätt kring de fyra teman; design, konst och hantverk, närproducerad mat och dryck, scenkonst samt natur och friluftsliv. Högklassiga konferens- och restaurangtjänster gör det till ett ypperligt ställe för olika möten och evenemang.

Kontakter

Fiskars Oyj Abp / Fastigheter
Fiskarsvägen 336, FI-10470 Fiskars, Finland

FiskarsInfo
Tfn +358 19 277 7504
fiskarsvillageinfo@fiskars.com
www.fiskarsvillage.fi