Fiskars 370 år

På 1600-talet grundades flera järnbruk i Finland. I västra Nyland fanns omfattande skogar, outnyttjad vattenkraft och goda vattenleder, vilket gjorde området till ett utmärkt centrum för den finländska järnindustrin. Antskogs bruk grundades kring år 1630 och bruket i Billnäs år 1641. Fiskars fick sin start år 1649, och i dag är bolaget ett av de äldsta västerländska företagen och det äldsta i Finland.

1649 - Järnbruket i Fiskars grundas

Vid tiden för grundandet av Fiskars Bruk lydde Finland under den svenska kronan. Sverige var i sin tur en av de största järnproducenterna i Europa under 1600-talet. År 1649 fick Peter Thorwöste rätt att inrätta en masugn och stånghammare i Fiskars och att tillverka gjutna och smidda produkter. Den järnmalm som användes i Fiskars kom i huvudsak från Utögruvan i Stockholms yttre skärgård, och det stångjärn som producerades fördes i huvudsak som sådant till Järntorget i Stockholms Gamla stad. I Fiskars användes järnet till att tillverka bl.a. spik, tråd, knivar, hackor och järnbeslagna hjul.

1700-talet - Från järnbruk till kopparbruk

År 1783 övertogs bruket av släkten Björkman och produktionen var främst koncentrerad på förädling av malm från närbelägna Orijärvi koppargruva. Vid 1800-talets början var det slut på kopparn i gruvan. Masugnen i Fiskars stängdes år 1802 och sedan dess har basproduktion av järn inte förekommit i bruket.

1822 - Släkten Julins tid i Fiskars börjar

Apotekaren Johan Jacob Julin (senare von Julin) från Åbo köpte Fiskars Bruk år 1822. Under hans tid utvecklades bruket aktivt och verksamheten fokuserades i första hand på järnförädling. Utöver knivar började man tillverka även gafflar och saxar i samband med att Finlands första finsmedja grundades i bruket år 1832. År 1837 var man igen först i Finland, då med att grunda en maskinverkstad. Fiskars traditioner av förnyelse och innovation har sina rötter i den här tidsperioden. Under Julins tid genomfördes också flera viktiga sociala reformer. Bruket fick bl.a. en egen skola och ett sjukhus. Jordbruket utvecklades kraftigt och Fiskars kom att spela en viktig roll i utvecklingen av det finländska jordbruket överlag: brukets plogverkstad tillverkade mer än en miljon plogar i sina dagar.

1883 - Fiskars blir aktiebolag

Efter J.J. Julins död tog en förmyndarstyrelse över ledningen av fabriken. Småningom övergick makten till Emil Lindsay von Julin och aktiebolaget Fiskars grundades. 1915 noterades Fiskars på Helsingforsbörsen.

1918 - Fiskars växer och utvecklas

Produktiviteten ökas genom att man utvecklar bättre stålbearbetningsmetoder och genom att valsverket i Åminnefors förnyas. Sortimentet utvidgas och Finlands första fjäderfabrik grundas. Bolaget köper Inha Bruk i Etseri, Billnäs Bruks Ab och Oy Ferraria Ab.

1929 - Den stora börskraschen och depressionen

Finlands ekonomi drabbas av den stora börskraschen år 1929 och kraschen sätter käppar i hjulet även för Fiskars utvidgning. Effekterna av kraschen är kännbara i Finland ända till mitten av 1930-talet. Först efter andra världskriget förverkligas Fiskars lednings planer på en förnyelse av bolagsstrukturen för att möjliggöra storproduktion.

1967 - Fiskars tillverkar världens första sax med plasthandtag

Saxen med orange handtag är i dag en av Fiskars mest kända produkter. Men varför blev saxen orange?

Året är 1967 och de första prototyperna är på väg till produktion. Designern vill att saxen blir svart, röd eller grön. När prototypen skall produceras besluter sig maskinisten för att göra slut på den orange färg som redan finns i maskinen. Resultatet blev fyra prototyper i olika färger, av vilka orange och svart var designteamets favoriter. Ett beslut måste fattas och på Fiskars ordnas en intern omröstning som resulterar i att Fiskars orange sax blir till.

Fiskars har registrerat färgen orange i saxar i Finland, USA och Kanada.

1977 - Fiskars grundar saxfabrik i USA

Fiskars utvidgning började med grundandet av en egen saxfabrik i USA. Beslutet att satsa på världens starkaste ekonomi, den amerikanska, visar sig vara ett lyckat val. Det har gett bolaget en bas för ökad internationell verksamhet, tillgång till en växande marknad och värdefull erfarenhet.

2000-talet

På 2000-talet har Fiskars fokuserat på konsumentprodukter och vuxit genom företagsförvärv. Köpet av Iittala år 2007 stärkte Fiskars ställning inom produkter för köket. Förvärvet av Royal Copenhagen år 2013 kompletterade FIskars erbjudande inom dukning med handmålad porslin och stärkte bolaget i Norden och Asien. År 2015 förvärvade Fiskars företagsgruppen WWRD och dess portfölj av ikoniska hem- och livsstilsvarumärken i lyxklass, inklusive Waterford, Wedgwood, Royal Doulton, Royal Albert and Rogaška.

Sedan 2008 har Fiskars konsekvent utveckats i riktning mot ett fokuserat och effektivt integrerat konsumentproduktbolag.

Fiskars i dag

Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt.

Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki.

.


Ladda ner böcker

 

Fiskars bruk enligt P.A. Kruskopfs litografi från 1848.


Johan och Albertina Julins äldsta son föddes i Uleåborg den 5 augusti 1787. Han fick i dopet namnet Johan Jacob, men kallade sig som vuxen alltid John. Han adlades 1849. Julins tid var en av de viktigaste i brukets historia. Oljemålning av J.E. Lindh.


Aktiebrevet som har tecknats av Albert von Julin har numret 377.


Klensmedernas utbildning började redan vid unga år. Vy från Fiskars finsmedja i början av 1900-talet.


På sextiotalet var plasten ett lovande framtidsmaterial. Saftcentrifugens yttre var också av plast. Saftsentrifugen producerades 1965–70. De första orange saxarna tillverkades 1967.


Fiskars Campus, grundat år 2010, ligger i Arabiastranden, Helsingfors, Finland.

Fiskars bruk enligt P.A. Kruskopfs litografi från 1848.


Johan och Albertina Julins äldsta son föddes i Uleåborg den 5 augusti 1787. Han fick i dopet namnet Johan Jacob, men kallade sig som vuxen alltid John. Han adlades 1849. Julins tid var en av de viktigaste i brukets historia. Oljemålning av J.E. Lindh.


Aktiebrevet som har tecknats av Albert von Julin har numret 377.


Klensmedernas utbildning började redan vid unga år. Vy från Fiskars finsmedja i början av 1900-talet.


På sextiotalet var plasten ett lovande framtidsmaterial. Saftcentrifugens yttre var också av plast. Saftsentrifugen producerades 1965–70. De första orange saxarna tillverkades 1967.


Fiskars Campus, grundat år 2010, ligger i Arabiastranden, Helsingfors, Finland.