Fiskars Group
Pressmeddelande
10.2.2021 kl. 09.00 EET

Kärltjänsten utvidgas till att också omfatta Iittala, Fiskars och Hackman

Fiskars Groups kärltjänst utvidgas till nya produktkategorier i februari 2021, när Iittala, Fiskars och Hackman gör Arabia sällskap. Genom kärltjänsten kan köksredskap enkelt tillgås från samma tjänst mot en månadsavgift. Målsättningen är att erbjuda nya alternativ till ägande.

Kärltjänsten erbjuder ett alternativ till traditionellt ägande. Ekologiska val, urbanisering, små hem och förändrade livssituationer förändrar förhållandet till ägande. I synnerhet unga föredrar att dela, låna och hyra prylar. Tjänsten erbjuder också ett hållbart och behändigt sätt att uppdatera heminredningen med olika dukningar, eftersom det går att byta serie varje år och anpassa antalet produkter efter egna behov när livssituationer förändras. Användarens vardag förenklas av att samma tjänst erbjuder älskade serviser från såväl Iittala, Fiskars, Arabia som Hackman. Kärltjänsten är ett hållbart alternativ till ägande och möjliggör fullständig återanvändning och återvinning av produkter.

Cirkulär ekonomi ger alternativ till ägande

Alla varumärken i kärltjänsten ingår i Fiskars Group. Företaget vill bekämpa slit-och-slängkulturen genom att utveckla cirkulära lösningar som ökar glädje och minimerar belastningen på planeten. Kärltjänsten är ett utmärkt exempel på nya affärsmöjligheter som Fiskars Group vill testa och befrämja.

”Vår målsättning är att knyta ihop alla tjänster och skapa en modell som tar hänsyn till olika livssituationer. Vi kombinerar olika produkter och tjänster och förenklar därmed människors vardag. Det är också viktigt att vi kan hantera materialets hela livscykel på ett hållbart och lönsamt sätt, från råvaror till återvinning och vidare bearbetning – om och om igen”, säger Nora Haatainen , direktör för nya affärsverksamheter och tillväxt.

De kärl som återlämnas till butiken återvinns på lämpligt sätt för återanvändning eller säljs genom Vintage-tjänsten som förmånligt säljer begagnade brukskärl i gott skick av Iittala och Arabia.

Fiskars Group vill testa nya lösningar

Fiskars Group vill ligga i framkant när det gäller att utveckla lönsamma affärsmodeller för cirkulär ekonomi och även undersöka den bredare viljan för företagssamarbete. 

”Företag som är intresserade av affärsmodellen är välkomna att kontakta oss. Vi kartlägger intresset hos företag och börjar eventuellt utveckla en lösning för företag,” antyder Haatainen.

Värderingar och konsumentvanor förändras och företagen måste hänga med i utvecklingen. Fiskars Group vill därför frimodigt testa nya lösningar. Iittalas och Arabias Vintage-tjänst har snabbt blivit en viktig - och mycket populär - del av verksamheten i alla butiker i Finland.

"Vi provar på nya tjänster och affärsverksamhetsmodeller i enlighet med vår strategi och det erbjuder ypperliga möjligheter att inspirera konsumenter på ett positivt och hållbart sätt", fortsätter Haatainen.

Kärltjänsten i ett nötskal

Kärltjänsten inkluderar ett urval av Iittalas och Arabias kärlserier, Iittalas kärl- och glasserier samt serveringsprodukter, Fiskars kastruller och kokkärl samt Iittalas och Hackmans bestick. Man kan ändra storleken på paketet enligt sin livssituation från ett tvåpersonerspaket upp till en servis för 12 personer. Produktserier kan kombineras och testas för att se om kärlen tilltalar det egna ögat eller passar inredningen.

Månadsavgiften för paketet beror på vald kärlserie och antalet produkter. Kärlen beställs direkt på nätet och levereras till kundens hemadress. Avtal görs upp för ett år. När det året ha gått kan man byta serie, återlämna kärlen till affären eller lösa in dem under rekommenderat pris. Om man behöver mer kärl under året går det lätt att komplettera paketet online.
Kärltjänsten på adressen https://astiapalvelu.arabia.fi/.

 

Ytterligare information:

Bilder: http://bit.ly/36SmXyo

Mirka Paasikangas
PR-och kommunikationschef
+358400270935
mirka.paasikangas@fiskars.com

 

Attachment: