Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande       31.8.2007 kl. 13.30

IITTALA GROUP BLIR EN VIKTIG DEL AV FISKARS
Uppkomsten av ett starkt europeiskt varumärkes- och designföretag bekräftat


Det avtal som Fiskarskoncernen undertecknade i juni 2007 och som tillkännagav
koncernens planer att förvärva Iittala Group har genomförts. Affären förutsatte
tillstånd från konkurrensmyndigheterna vilka erhölls i början av augusti.


Köpesumman är 230 milj. euro vilket finansieras med Fiskars existerande
kreditfaciliteter. Säljare är private equity-bolaget ABN AMRO Capital, bolagets
operativa ledning samt privata aktieägare. Iittalas operativa ledning behåller
cirka två procent av aktierna i Iittala.


Iittala Group konsolideras i Fiskarskoncernen från och med början av september,
vilket innebär att Iittala Groups resultat, som i huvudsak inflyter under årets
sista månader, förbättrar Fiskars siffror i resultaträkningen för det här året.


Iittala Group kommer inom Fiskarskoncernen att utgöra ett nytt europeiskt
affärsområde vid sidan av Fiskars Brands. Man kommer att konsolidera en del av
hushållsproduktverksamheten till Iittala Group till de delar marknadsområdena
sammanfaller. Tero Vähäkylä fortsätter som verkställande direktör för Iittala
Group. Synergieffekterna bedöms uppgå till fem miljoner euro per år och torde
uppnås inom två till tre år.


Iittala Groups omsättning under räkenskapsåret 2006 var cirka 190 miljoner euro
medan omsättningen för Fiskars Brands under motsvarande period var 490 miljoner
euro. Hushållsprodukterna utgjorde 9 % av omsättningen inom Fiskars Brands.
Iittala Groups rörelsevinst under räkenskapsåret 2006 var cirka 17 miljoner euro
och lönsamheten var god även för Fiskars Brands hushållsprodukter.Heikki Allonen
verkställande direktör


Fiskars (www.fiskars.fi) är en internationell koncern som grundades år 1649.
Till koncernen hör dotterbolagen Fiskars Brands och Inha Bruk samt
Fastighetsgruppen. Fiskars ägarandel i intressebolaget Wärtsilä är också en
viktig del av koncernen. År 2006 var Fiskarskoncernens omsättning 535 miljoner
euro, rörelsevinsten 86 miljoner euro och koncernen sysselsatte ungefär 3000
personer runt om i världen. Bolagets internationellt mest kända produkter är
saxarna med orange handtag samt olika trädgårdsredskap.