Fiskars Oyj Abp          Börsmeddelande        10.5.2007 kl. 9.30

FISKARS UTVIDGAR SITT SORTIMENT PÅ DEN EUROPEISKA TRÄDGÅRDSMARKNADEN

Fiskars underhandlar om att förvärva den franska trädgårdsverktygstillverkaren
Leborgne.
Leborgne är en över 175 år gammal tillverkare av högklassiga trädgårds- och
byggnadsverktyg. Bolaget har 120 anställda och dess årsomsättning är ca 16 milj.
euro. Förvärvet väntas bli klart i slutet av maj, efter att underhandlingarna
som idag påbörjades med representanter för personalen är genomförda.Heikki Allonen
verkställande direktör