2009-12-04 08:00
Lehdistötiedote

Fiskars säljer Bruntons affärsverksamhet till Fenix Outdoor

Fiskars Oyj Abp Pressmeddelande 4.12.2009 kl. 8.00

FISKARS SÄLJER BRUNTONS AFFÄRSVERKSAMHET TILL FENIX OUTDOOR

Fiskars fokuserar på varumärket Gerber i sin Outdoor-verksamhet i USA och säljer
campingutrustningsspecialisten Bruntons affärsverksamhet till svenska Fenix
Outdoor AB (publ). Affären har ingen väsentlig inverkan på Fiskars omsättning
eller resultat för år 2009.

I enlighet med sin strategi specialiserar sig Fiskars på noga definierade
affärsområden och premium-varumärken inom dessa områden. Bruntons sortiment, som
främst är inriktat på camping- och friluftsutrustning, har inte hört till
Fiskars kärnverksamhet.

Amerikanska Brunton verkar i staden Riverton i Wyoming. År 2008 var dess
omsättning under 10 miljoner euro. Antalet anställda är cirka 40.

Till Fiskars Outdoor-område hör efter affären utelivsmärkena Gerber, Silva och
Buster. Huvudprodukter inom området är multiverktyg och knivar, kompasser,
pannlampor och stegmätare samt aluminiumbåtar. År 2008 var verksamhetsområdets
omsättning 145 miljoner euro och antalet anställda uppgick till cirka 700 (i
siffrorna ingår Bruntons verksamhet).

Mer information:


strategidirektör Max Alfthan, Fiskars Oyj Abp, tfn. +358 9 6188 6222

Fiskars säljer konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernens
internationella huvudvarumärken är Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster.
Intressebolaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig del av koncernen och utgör
ett av Fiskars operativa segment tillsammans med segmenten Amerika, EMEA och
Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Bolaget är
noterat på Helsingforsbörsen NASDAQ OMX. År 2008 var Fiskars omsättning 697
miljoner euro och antalet anställda är för tillfället cirka 3 800 personer.

www.fiskars.fi