Pressmeddelanden

På den här sidan finns pressmeddelanden och börsmeddelanden från Fiskars Oyj Abp från och med 2009. Ytterligare finansiella data som rör delårsrapporter och årsredovisningar kan hämtas från år 2009 och framåt.

Beställ meddelanden

 

Publicerad:
2016-12-01 09:00:00 CET
Fiskars Oyj Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Fiskars Oyj Abp – Anmälan om ledningens transaktioner

Fiskars Oyj Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
1.12.2016 kl. 10.00 EET

Fiskars Oyj Abp – Anmälan om ledningens transaktioner

Fiskars Oyj Abp har mottagit följande meddelande i enlighet med artikel 19 av Förordningen om marknadsmissbruk:

Den anmälningsskyldiga
Namn: Virala Oy Ab Juridisk person
Befattning: Närstående person
 
Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Ehrnrooth, Alexander
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
 
     
Första anmälan  
Referensnummer: 743700BKTW4EQIVKYY42_20161201080043_2
     
Emittent
Namn: Fiskars Oyj Abp
LEI: 743700BKTW4EQIVKYY42
     
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2016-11-30
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Transaktionens karaktär: Förvärv
 
Instrument: Aktie
ISIN: FI0009000400
 
Volym: 10
Enhetspris: 16,24000 Euro
Volym: 15
Enhetspris: 16,24000 Euro
Volym: 27
Enhetspris: 16,24000 Euro
Volym: 22
Enhetspris: 16,24000 Euro
Volym: 29
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 1
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 10
Enhetspris: 16,23000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 46
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 82
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 23
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 59
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 4
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 44
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 30
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 73
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 140
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 14
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 51
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 134
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 18
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 6
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 76
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 76
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 14
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 79
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 79
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 49
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 81
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 16
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 37
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 35
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 45
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 2
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 41
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 39
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 39
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 74
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 71
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 73
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 144
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 114
Enhetspris: 16,17500 Euro
Volym: 31
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 293
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 100
Enhetspris: 16,18500 Euro
Volym: 42
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 86
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 16
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 24
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 26
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 86
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 184
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 18
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 20
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 18
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 124
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 12
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 52
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 82
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 82
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 26
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 85
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 60
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 76
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 76
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 174
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 19
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 19
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 19
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 19
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 58
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 79
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 41
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 38
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 24
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 50
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 82
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 1
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 79
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 42
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 60
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 74
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 93
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 40
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 70
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 50
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 12
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 83
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 52
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 22
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 76
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 14
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 77
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 135
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 75
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 88
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 152
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 83
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 34
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 59
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 50
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 126
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 11
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 72
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 91
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 40
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 34
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 88
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 60
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 533
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 100
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 67
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 92
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 26
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 66
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 43
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 79
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 18
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 81
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 82
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 64
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 141
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 12
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 207
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 17
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 72
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 83
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 88
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 10
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 41
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 90
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 57
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 91
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 97
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 35
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 60
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 56
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 16
Enhetspris: 16,14000 Euro
Volym: 25
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 45
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 228
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 71
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 228
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 229
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 20
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 228
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 232
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 233
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 93486
Enhetspris: 16,28000 Euro
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 105000
Medelpris: 16.27064 Euro
     
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2016-11-30
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Transaktionens karaktär: Pantsättning
 
Instrument: Aktie
ISIN: FI0009000400
 
Volym: 105000
Enhetspris: 0,00000 Inte tillämplig
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 105000
Medelpris: 0.00000 Inte tillämplig

 

Media- och analytikerkontakter:
Maija Taimi, chef för koncernkommunikation och samhällsansvar, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com