Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
18.3.2019

Fiskars Group söker ny affärsverksamhet i cirkulär ekonomi: Vintage köper och säljer begagnade kärl

Vintage-tjänsten som öppnar i Iittalas butiker köper och säljer begagnade kärl av Iittala och Arabia. Vintage-verksamheten inleds till en början i tre butiker, men utvidgas senare i år till Iittalas övriga butiker. Fiskars Group undersöker kontinuerligt möjligheterna inom den cirkulära ekonomin och Vintage är ett exempel på ny affärsverksamhet som möjliggörs av cirkulära kretslopp.

Iittala- och Arabiakärl har så gott som varje finländare i sitt hem. De har köpt kärlen själva, fått dem i gåva eller ärvt dem av tidigare generationer. Vintage-tjänsten i Iittalas butiker köper begagnade, hela vardagsprodukter av Iittala och Arabia som efter en kvalitetsgranskning säljs till ett förmånligt pris. De kärl som inte lämpar sig för återförsäljning återvinns. Keramikföremål krossas till ett fint pulver som används som råvara vid tillverkning av tegelmassa. Glaskross används vid tillverkningen av cellglas och glasull som används som isolering.

Den 18.3.2019 öppnas Vintage i Iittala & Arabia Design Centre Store i Arabiastranden i Helsingfors och i Iittala Outlet i Palokka i Jyväskylä. I april kommer Vintage också till Iittala Outlet Tammisto i Rosendal i Vanda. Senare i år ska verksamheten också utvidgas till övriga Iittala-butiker i Finland. När kunder säljer kärl till Vintage kan de välja om de vill ha betalningen kontant eller i form av ett presentkort. Presentkorten kan användas i Iittalas butiker och i Iittala Outlet-butikerna.

– Vi testade Vintage-konceptet i somras och responsen var väldigt positiv. Kunderna tyckte att det var ett lätt och pålitligt sätt att sätta kärl de inte hade behov av längre i omlopp och komplettera sina samlingar med nya fynd. Kvalitetskärl håller från generation till generation och tidlös design behagar ögat ännu flera decennier senare, säger affärsverksamhetschef Nora Haatainen, som ansvarar för Vintage-verksamheten.

– Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi är värderingar som är viktiga för varumärkena Iittala och Arabia. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder inte bara helt nya produkter utan också högklassiga, begagnade alternativ, fortsätter Haatainen.

Cirkulära ekonomin skapar ny affärsverksamhet

Cirkulärekonomiskt tänkande är en del av Fiskars Groups ansvarighetsprogram och målet är att hitta nya möjligheter till affärsverksamhet inom den cirkulära ekonomin. Cirkulär ekonomi innebär ett nytt tankesätt där konsumtion inte bygger på produktion och ägande, utan på att dela, hyra och återanvända produkter samt på att utnyttja tjänster.

– Vi vill påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Vi undersöker de möjligheter som den cirkulära ekonomin ger för ny affärsverksamhet, vi utreder lösningar för att förlänga livscykeln för olika material och vi optimerar användningen av material i både produkter och förpackningar. Vi har som mål att inte producera något sådant avfall som hamnar på soptippen, utan att vi återanvänder, återvinner eller återutnyttjar allt det avfall som produceras i våra fabriker. Hållbar design är en del av ansvarsfull verksamhet, säger Haatainen.

Den cirkulära ekonomin är intressant också på nationell nivå. År 2016 publicerade Finland som första land i världen en nationell vägkarta för cirkulär ekonomi och på två år har Finland blivit ett av toppländerna inom cirkulärekonomiskt tänkande. Finländska World Circular Economy Forum har blivit ett centralt evenemang inom branschen och den uppdaterade versionen av vägkartan för cirkulär ekonomi publicerades förra veckan. Vägkartorna är planer som har gjorts upp i samarbete mellan jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, ministerier och flera olika aktörer i syfte att förverkliga möjligheterna inom den cirkulära ekonomin.

Mer information: Nora Haatainen, affärsverksamhetschef, +358 405 86 21 38, nora.haatainen@fiskars.com

Making the everyday extraordinary

Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 900 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.