Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande    1.9.2006 kl. 8.30FISKARS FÖRVÄRV AV SVENSKA SILVA HAR FULLFÖLJTS

I början av juni undertecknade Fiskars Oyj Abp ett avtal om att förvärva Silva
Sweden AB och dess dotterbolag. Silvas omsättning utan Marine Electronics-
verksamheten, som inte ingår i affären, var 32 miljoner euro under räkenskapsåret
2005/2006. Silva har cirka 250 anställda och produktion i Sverige, USA och Kina.


Silva är framför allt känt för sina kompasser, men bolaget är också en
tillverkare och leverantör av andra fritids- och motionsprodukter, så som kikare
och pannlampor. Silvas marinelektronikprodukter omfattas inte av affären. Ungefär
60 procent av bolagets försäljning sker i Europa och resten främst i USA.


Affärsverksamheten konsolideras från den 31 augusti 2006 och Lars Gullikson
fortsätter som verkställande direktör.


Silvas och dess amerikanska dotterbolag Bruntons verksamhet kommer operativt att
integreras i Fiskars Brands, Inc. Företagsförvärvet innebär en förstärkning av
den strategiskt viktiga friluftsverksamheten inom Fiskars Brands, där Gerber är
det ledande märket.

Ytterligare information ges av ekonomidirektör Maija Elenius
tel. +358 400 488 926.
Heikki Allonen
verkställande direktör