Nyheter

På den här sidan finns pressmeddelanden och börsmeddelanden från Fiskars Oyj Abp från och med 2009. Ytterligare finansiella data som rör delårsrapporter och årsredovisningar kan hämtas från år 2009 och framåt.

Beställ meddelanden

 

DATUM TITEL
29.7.2021 Fiskars Groups halvårsrapport januari-juni 2021
14.7.2021 Fiskars halvårsrapport för januari-juni 2021 publiceras den 29.7.2021
23.6.2021 Fiskars höjer utsikterna för 2021
6.5.2021 Ändring i Fiskars Groups ledningsgrupp
29.4.2021 Fiskars delårsrapport januari-mars 2021
28.4.2021 Fiskars Groups samarbetsförhandlingar i försäljningsnätverket i Finland klara
19.4.2021 Fiskars höjer utsikterna för 2021 och publicerar förhandsinformation för första kvartalet 2021
15.4.2021 Fiskars delårsrapport för januari-mars 2021 publiceras 29.4.2021
24.3.2021 Fiskars höjer utsikterna för 2021 tack vare en stark början på året
15.3.2021 Fiskars Group inleder samarbetsförhandlingar i sitt försäljningsnätverk i Finland
11.3.2021 Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021
5.3.2021 Fiskars Oyj Abp nekades prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen gällande beslutet om efterbeskattning
4.3.2021 Fiskars Group utser Peter Cabello Holmberg till direktör för digital utveckling och medlem i koncernens ledningsgrupp
18.2.2021 Ändring i Fiskars ledningsgrupp
17.2.2021 Fiskars Groups årsredovisning för 2020 publicerade
10.2.2021 Kärltjänsten utvidgas till att också omfatta Iittala, Fiskars och Hackman
5.2.2021 KALLELSE TILL FISKARS OYJ ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
5.2.2021 Fiskars Groups bokslutskommuniké 2020
22.1.2021 Fiskars har slutfört avyttringen av monteringsfabriken för bevattningsprodukter i Ningbo, Kina
21.1.2021 Fiskars bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 5.2.2021
15.1.2021 Fiskars publicerar förhandsinformation för 2020