Nyheter

På den här sidan finns pressmeddelanden och börsmeddelanden från Fiskars Oyj Abp från och med 2009. Ytterligare finansiella data som rör delårsrapporter och årsredovisningar kan hämtas från år 2009 och framåt.

Beställ meddelanden

 

DATUM TITEL
23.9.2020 Yrkesskolan Tavastias artesanutbildning inom glasindustrin startar på Iittala Glasbruk
8.9.2020 Avstämningsdagen och utbetalningsdagen för dividendraten på 0,28 euro per aktie som beslöts av den ordinarie bolagsstämman 2020
2.9.2020 Nathalie Ahlström tillträder som verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp den 30.11.2020
30.7.2020 Fiskars Groups halvårsrapport januari-juni 2020
16.7.2020 Fiskars halvårsrapport för januari-juni 2020 publiceras den 30.7.2020
10.7.2020 Nathalie Ahlström utsetts till verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp
15.6.2020 Fiskars Group och Fortum samarbetar för att tillverka handtag som motverkar spridning av smitta
28.5.2020 Fiskars designteam belönat med ytterst ansett internationellt designpris
6.5.2020 Fiskars delårsrapport januari-mars 2020
27.4.2020 Fiskars Group publicerar finansiella jämförelsetal för 2019
24.4.2020 Fiskars Groups samarbetsförhandlingar för att minska kontorspersonalens arbetstimmar klara
22.4.2020 Fiskars delårsrapport för januari-mars 2020 publiceras 6.5.2020
21.4.2020 Fiskars Groups verkställande direktör Jaana Tuominen avgår från bolagets tjänst, ekonomidirektör Sari Pohjonen utses till tillfällig verkställande direktör
14.4.2020 Fiskars Group minskar kontorspersonalens arbetstimmar på grund av COVID-19
9.4.2020 Skattebeslut av förvaltningsdomstolen gällande Fiskars Oyj Abp:s överklagan – bolaget tänker fortsätta processen
8.4.2020 Fiskars Group utser James Brouillard till direktör för Terra-verksamheten och medlem i koncernens ledningsgrupp
6.4.2020 Fiskars Groups samarbetsförhandlingar klara
6.4.2020 Fiskars Groups nya organisationsstruktur trädde i kraft
30.3.2020 Fiskars Oyj Abp stänger tillfälligt sina affärer i Finland, inleder samarbetsförhandlingar
19.3.2020 Fiskars Oyj Abp:s jämförbara EBITA kommer sannolikt inte att öka år 2020 på grund av COVID-19
11.3.2020 Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2020
18.2.2020 Fiskars Groups årsredovisning för 2019 och ersättningspolicy publicerade
5.2.2020 KALLELSE TILL FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
5.2.2020 FISKARS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019: Jämförbara omsättningen, jämförbara EBITA och kassaflödet minskade
21.1.2020 Fiskars bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 5.2.2020
20.1.2020 Fiskars Groups huvudkontor flyttar till Kägeludden
13.1.2020 Fiskars Group inleder samarbetsförhandlingar i Finland