Sökformulär

DELA

Börs- och pressmeddelanden

På den här sidan finns pressmeddelanden och börsmeddelanden från Fiskars Oyj Abp från och med 1997. Ytterligare finansiella data som rör delårsrapporter och årsredovisningar kan hämtas från år 2000 och framåt.

Börsmeddelanden som rör transaktioner med Fiskars-aktier som gjorts av ledningen och deras närstående samt Fiskars lednings innehav av aktier finns i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (MAR) på sidan  Ledningens transaktioner »

Börsmeddelanden som rör återköp av Fiskars-aktier av Fiskars Oyj Abp finns på sidan om återköp av egna aktier »

DATUM TITEL
31.10.2017 Fiskars finansiella rapportering och bolagsstämma år 2018
 
31.10.2017 FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2017: Fortsatt tillväxt i den jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA
 
13.10.2017 Fiskars delårsrapport för januari–september 2017 publiceras 31.10.2017
 
5.10.2017 Innovation och kreativitet - Fiskarskoncernen företagspartner i den nya utställningen Teknikens Land
 
7.9.2017 Avstämningsdagen och utbetalningsdagen för dividendraten på 0,35 euro per aktie som beslöts av den ordinarie bolagsstämman 2017
 
30.8.2017 Fiskars gåva till 100-årsjubilerande Finland – Dagmarsparken iståndsatt under drygt 750 talkotimmar
 
10.8.2017 Jaana Tuominen tillträder som verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp den 9 oktober 2017
 
1.8.2017 FISKARS HALVÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2017: Bra utveckling under andra kvartalet – den jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA ökade
 
17.7.2017 Fiskars halvårsrapport för januari–juni 2017 publiceras 1.8.2017
 
20.6.2017 Jaana Tuominen utses till verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp
 
19.6.2017 Fiskarskoncernen donerar 250 000 euro till Aalto-universitets högskola för konst, design och arkitektur
 
28.4.2017 FISKARS JANUARI–MARS 2017: Starkt kvartal, omsättningen och jämförbara EBITA ökade
 
20.4.2017 Fiskars omräknad segmentinformation för 2016 enligt den nya organisationsstrukturen
 
12.4.2017 Fiskars delårsrapport för januari–mars 2017 publiceras 28.4.2017
 
31.3.2017 Fiskars utser Paul Tonnesen till direktör för SBU Functional och medlem i koncernens ledningsgrupp
 
9.3.2017 Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017
 
15.2.2017 Fiskars årsberättelse, bokslut och hållbarhetsrapporten för 2016 publicerade
 
15.2.2017 Fiskars verkställande direktör ändras – Teemu Kangas-Kärki utses till tillfällig verkställande direktör
 
10.2.2017 Fiskars stärker bolagets ledning och utser Sari Pohjonen till Fiskars ekonomidirektör
 
8.2.2017 Kallelse till Fiskars bolagsstämma
 
8.2.2017 FISKARS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016: Betydande ökning i omsättning och rörelseresultat
 
8.2.2017 Fiskars tillkännager långsiktiga finansiella mål
 
24.1.2017 Fiskars bokslutskommuniké för 2016 publiceras 8 februari 2017