Sökformulär

DELA

Pressmeddelanden

På den här sidan finns pressmeddelanden och börsmeddelanden från Fiskars Oyj Abp från och med 1997. Ytterligare finansiella data som rör delårsrapporter och årsredovisningar kan hämtas från år 2000 och framåt.

 

DATUM TITEL
8.11.2018 Fiskars Group introducerar en ny visuell identitet
 
8.11.2018 Fiskars specificerar sin strategi för att stöda tillväxten och uppdaterar sina långsiktiga finansiella mål
 
31.10.2018 Fiskars finansiella rapportering och bolagsstämma år 2019
 
31.10.2018 FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2018: Jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade, kassaflödet ökade
 
31.10.2018 Fiskars inleder ett omstruktureringsprogram i Living-verksamheten
 
16.10.2018 Fiskars delårsrapport för januari-september 2018 publiceras 31.10.2018
 
7.9.2018 Fiskars: Avstämningsdagen och utbetalningsdagen för dividendraten på 0,36 euro per aktie som beslöts av den ordinarie bolagsstämman 2018
 
1.8.2018 HALVÅRSRAPPORT JANUARI‒JUNI 2018: Jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade, utsikterna för jämförbara EBITA år 2018 oförändrade
 
18.7.2018 Fiskars sänker sina utsikter för omsättningen år 2018, utsikterna för EBITA oförändrade
 
17.7.2018 Fiskars halvårsrapport för januari-juni 2018 publiceras 1.8.2018
 
18.6.2018 Fiskars arrangerar en kapitalmarknadsdag den 8.11.2018
 
12.6.2018 Fiskars utser Tuomas Hyyryläinen till tillväxtdirektör och medlem i koncernens ledningsgrupp
 
11.6.2018 Ändringar i Fiskars ledningsgrupp
 
30.4.2018 Fiskars inleder återköp av egna aktier
 
27.4.2018 FISKARS DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2018: Omsättningen och jämförbara EBITA minskade på grund av väder och skillnader i tajming
 
10.4.2018 Fiskars delårsrapport för januari-mars 2018 publiceras 27.4.2018
 
15.3.2018 Fiskars utser Niklas Lindholm till HR-direktör och medlem i koncernens ledningsgrupp
 
14.3.2018 Fiskars Oyj Abp:s vederlagsfria riktade aktieemission enligt den långsiktiga incitamentsplanen 2015 - 2019
 
14.3.2018 Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018
 
19.2.2018 Fiskars årsredovisning och bokslut för 2017 publicerade
 
7.2.2018 Fiskars Oyj Abp: Nytt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner inom Fiskarskoncernen
 
7.2.2018 Fiskars Oyj Abp: Kallelse till Fiskars bolagsstämma
 
7.2.2018 FISKARS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017: Ökning i både jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA
 
19.1.2018 Fiskars bokslutskommuniké för 2017 publiceras 7.2.2018
 
11.1.2018 Fiskars förnyar koncernens ledningsgrupp och förenklar ledningsstrukturen