Pressmeddelanden

På den här sidan finns pressmeddelanden och börsmeddelanden från Fiskars Oyj Abp från och med 1997. Ytterligare finansiella data som rör delårsrapporter och årsredovisningar kan hämtas från år 2000 och framåt.

 

DATUM TITEL
16.10.2019 Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för jämförbara omsättningen år 2019
 
16.10.2019 Fiskars delårsrapport för januari-september 2019 publiceras den 31.10.2019
 
5.9.2019 Styrelsen beslöt om utbetalningen av en ytterligare kontantdividend på 0,27 euro per aktie som utbetalas den 16.9.2019
 
6.8.2019 Ändringar i Fiskars ledningsgrupp
 
1.8.2019 HALVÅRSRAPPORT JANUARI‒JUNI 2019: Kassaflödet ökade, jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade
 
30.7.2019 Vintage-tjänsten utvidgas till alla Finlands Iittala-butiker, återvinner också trasiga kärl av andra tillverkare
 
17.7.2019 Fiskars halvårsrapport för januari-juni 2019 publiceras 1.8.2019
 
6.6.2019 Fiskars styrelse har beslutat att dela ut så gott som hela Fiskars innehav i Wärtsilä som en extra dividend till Fiskars aktieägare
 
17.5.2019 Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för jämförbara EBITA år 2019, utsikterna för jämförbara omsättningen är oförändrade
 
16.5.2019 Den första Fiskars Village Art & Design Biennalen öppnas i Fiskars bruk
 
2.5.2019 Fiskars Group: Wedgwoods samarbetsförhandlingar i Barlaston, Storbritannien, har genomförts
 
26.4.2019 FISKARS GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2019: Jämförbara EBITA och kassaflödet utvecklades positivt, jämförbara omsättningen minskade
 
12.4.2019 Fiskars delårsrapport för januari-mars 2019 publiceras 26.4.2019
 
9.4.2019 Fiskars det mest hållbara varumärket i sin bransch enligt Sustainable Brand Index-undersökning i Finland
 
1.4.2019 Fiskars Group har slutfört avyttringen av Leborgne-verksamheten
 
26.3.2019 Beslut av koncernskattecentralens skatterättelsenämnd gällande Fiskars Oyj Abp:s begäran om omprövning – bolaget yrkar på rättelse
 
20.3.2019 Wedgwood planerar att minska produktionens komplexitet samt att fortsätta investeringar i hantverk, design och produktutveckling
 
18.3.2019 Fiskars Group söker ny affärsverksamhet i cirkulär ekonomi: Vintage köper och säljer begagnade kärl
 
13.3.2019 Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019
 
19.2.2019 Fiskars Group utser Michael Halak till direktör för SBU Functional och medlem i koncernens ledningsgrupp
 
18.2.2019 Korrigering: Fiskars Groups årsredovisning och bokslut för 2018 publicerade
 
18.2.2019 Fiskars Groups årsredovisning och bokslut för 2018 publicerade
 
8.2.2019 Korrigering av börsmeddelandet som publicerades 7.2.2019 kl 8.30: Fiskars Groups bokslutskommuniké 2018
 
7.2.2019 Kallelse till Fiskars ordinarie bolagsstämma
 
7.2.2019 FISKARS GROUPS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018: Jämförbara EBITA och kassaflödet ökade, jämförbara omsättningen minskade
 
7.2.2019 Fiskars styrelse föreslår bemyndigande att dela ut innehavet i Wärtsilä som en extra dividend i tillägg till kontantdividend som betalas två gånger om året
 
24.1.2019 Fiskars Group stöder utbildning i Finland
 
23.1.2019 Fiskars bokslutskommuniké för 2018 publiceras 7.2.2019
 
15.1.2019 Fiskars har mottagit en bindande offert av MOB MONDELIN för att köpa Leborgne-verksamheten