9.11.2017

Fiskars avslutar sitt samarbete med varuhuset Kärkkäinen före utgången av år 2017

Varuhuset J. Kärkkäinen Oy:s verkställande direktör och ägare Juha Kärkkäinen har under de senaste åren upprepade gånger varit framme i sammanhang som inte representerar Fiskarskoncernens världssyn. Vi har redan tidigare flera gånger varit i kontakt med J. Kärkkäinen Oy och framfört vår åsikt. Trots detta har vårt bolag och våra varumärken blivit inblandade i diskussioner och varit framme i dålig dager i sammanhang som vi som bolag inte vill befrämja och som inte är i linje med våra värderingar. 

Vi är ansvariga för att våra värderingar befrämjas i allt vi gör. Vi inser vårt ansvar som leverantör och Kärkkäinen-varuhusens regionala betydelse. Samtidigt är det viktigt för oss att tydligt ta avstånd från extremism och agera i enlighet med våra värderingar.

Vi avslutar vårt samarbete med varuhuset Kärkkäinen före utgången av år 2017. Vi är redo att överväga ett återupptagande av samarbetet ifall J. Kärkkäinen Oy, dess ledning och ägare tydligt tar avstånd från extremism, befrämjandet av den och eventuella kontakter till organisationer förknippade med extremism.