Koncernkommunikation, hållbarhet och investerarrelationer

Fiskars Oyj Abp
Koncernkommunikation
Tavastvägen 135 A
PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland
Tfn +358 204 3910

Maija Taimi
Direktör för koncernkommunikation och samhällsansvar
Tel. +358 20 439 5031
maija.taimi@fiskars.com

Kristian Tammela
Manager, Investor Relations
Tel. +358 40 708 1181
kristian.tammela@fiskars.com

Förfrågningar gällande hållbarhet:
sustainability@fiskars.com