Kontakter

Koncernledningen

Fiskars Oyj Abp
Tavastvägen 135 A
PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland
Tfn +358 204 3910
fiskarsgroup@fiskars.com
fornamn.efternamn@fiskars.com

Kontor

Kontakuppgifter för våra kontor och enheter »

Varumärken

Mediakontakter för våra varumärken »

Koncernkommunikation och investerarrelationer

Koncernkommunikation »
Investerarrelationer »

Donationer och icke-kommersiell sponsorering

Donationer och icke-kommersiell sponsorering »
Kontaktuppgifter för stödförfrågningar till våra varumärken »

Fakturering

Faktureringsuppgifter för Fiskars övriga enheter och kontor »

Var kan man köpa

Våra produkter säljs i varuhus, specialistaffärer, egen detaljhandel och webbhandel i mer än 100 länder.
Butiker & äterförsäljare »