Delårsrapporter och bokslutskommunikér

Delårsrapporter och bokslutskommunikérRapportPresentation
(eng.)
Webcast
2019   
Halvårsrapport 2019
Delårsrapport Q1 2019
2018     
Bokslutskommuniké 2018
Delårsrapport Q3 2018
Halvårsrapport 2018
Delårsrapport Q1 2018
2017   
Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport Q3 2017
Halvårsrapport 2017
Delårsrapport Q1 2017
2016   
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport Q3 2016 
Halvårsrapport 2016 
Delårsrapport Q1 2016 
2015   
Bokslutskommuniké 2015 
Delårsrapport Q3 2015 
Delårsrapport Q2 2015 
Delårsrapport Q1 2015 
2014   
Bokslutskommuniké 2014 
Delårsrapport Q3 2014 
Delårsrapport Q2 2014 
Delårsrapport Q1 2014 
2013   
Bokslutskommuniké 2013 
Delårsrapport Q3 2013 
Delårsrapport Q2 2013 
Delårsrapport Q1 2013 
2012   
Bokslutskommuniké 2012 
Delårsrapport Q3 2012 
Delårsrapport Q2 2012 
Delårsrapport Q1 2012 
2011   
Bokslutskommuniké 2011 
Delårsrapport Q3 2011 
Delårsrapport Q2 2011 
Delårsrapport Q1 2011 
2010   
Bokslutskommuniké 2010 
Delårsrapport Q3 2010 
Delårsrapport Q2 2010 
Delårsrapport Q1 2010 
2009   
Bokslutskommuniké 2009  
Delårsrapport Q3 2009  
Delårsrapport Q2 2009  
Delårsrapport Q1 2009  
2008   
Bokslutskommuniké 2008  
Delårsrapport Q3 2008  
Delårsrapport Q2 2008  
Delårsrapport Q1 2008  
2007   
Bokslutskommuniké 2007  
Delårsrapport Q3 2007  
Delårsrapport Q2 2007  
Delårsrapport Q1 2007  
2006   
Bokslutskommuniké 2006  
Delårsrapport Q3 2006  
Delårsrapport Q2 2006  
Delårsrapport Q1 2006  
2005   
Bokslutskommuniké 2005  
Delårsrapport Q3 2005  
Delårsrapport Q2 2005  
Delårsrapport Q1 2005