Delårsrapporter och bokslutskommunikér

Delårsrapporter och bokslutskommunikér Rapport Presentation
(eng.)
Webcast
2018       
Bokslutskommuniké 2018
Delårsrapport Q3 2018
Halvårsrapport 2018
Delårsrapport Q1 2018
2017      
Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport Q3 2017
Halvårsrapport 2017
Delårsrapport Q1 2017
2016      
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport Q3 2016  
Halvårsrapport 2016  
Delårsrapport Q1 2016  
2015      
Bokslutskommuniké 2015  
Delårsrapport Q3 2015  
Delårsrapport Q2 2015  
Delårsrapport Q1 2015  
2014      
Bokslutskommuniké 2014  
Delårsrapport Q3 2014  
Delårsrapport Q2 2014  
Delårsrapport Q1 2014  
2013      
Bokslutskommuniké 2013  
Delårsrapport Q3 2013  
Delårsrapport Q2 2013  
Delårsrapport Q1 2013  
2012      
Bokslutskommuniké 2012  
Delårsrapport Q3 2012  
Delårsrapport Q2 2012  
Delårsrapport Q1 2012  
2011      
Bokslutskommuniké 2011  
Delårsrapport Q3 2011  
Delårsrapport Q2 2011  
Delårsrapport Q1 2011  
2010      
Bokslutskommuniké 2010  
Delårsrapport Q3 2010  
Delårsrapport Q2 2010  
Delårsrapport Q1 2010  
2009      
Bokslutskommuniké 2009    
Delårsrapport Q3 2009    
Delårsrapport Q2 2009    
Delårsrapport Q1 2009    
2008      
Bokslutskommuniké 2008    
Delårsrapport Q3 2008    
Delårsrapport Q2 2008    
Delårsrapport Q1 2008    
2007      
Bokslutskommuniké 2007    
Delårsrapport Q3 2007    
Delårsrapport Q2 2007    
Delårsrapport Q1 2007    
2006      
Bokslutskommuniké 2006    
Delårsrapport Q3 2006    
Delårsrapport Q2 2006    
Delårsrapport Q1 2006    
2005      
Bokslutskommuniké 2005    
Delårsrapport Q3 2005    
Delårsrapport Q2 2005    
Delårsrapport Q1 2005