Årsredovisningar

Årsredovisning 2018

Årsredovisningen för år 2018 består av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem, redogörelsen över arvoden samt hållbarhetsrapporten. Dessutom har vi publicerat en Fiskars Group 2018 broschyr  som finns tillgänglig på engelska. 

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem samt redogörelsen över arvoden finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på engelska.

 

Fiskars Groups årsredovisning 2018 PDF
Bokslut 2018 (inkl. styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelen)
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem
Redogörelsen över arvoden
Hållbarhetsrapport (eng.)
Fiskars Group broschyr 2018 (eng.)

 

Fiskars årsredovisning 2017 PDF
Årsberättelse (eng.)
Bokslut
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem
Redogörelsen över arvoden
GRI-bilaga (eng.)

 

Årsredovisningarkiv

År
Årsrberättelse
Finansiell
översikt
Hållbarhets-
rapport (eng.)
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015  
Årsredovisning 2014 *  
Årsredovisning 2013  
Årsredovisning 2012  
Årsredovisning 2011      
Årsredovisning 2010      
Årsredovisning 2009      
Årsredovisning 2008      
Årsredovisning 2007      
Årsredovisning 2006      
Årsredovisning 2005      
Årsredovisning 2004      
Årsredovisning 2003      
Årsredovisning 2002    
Årsredovisning 2001    
Årsredovisning 2000      

* Två tryckfel i de 16.2.2015 publicerade årsberättelsen och bokslutet gällande jämförelsetal för året 2013 i styrelsens verksamhetsberättelse har korrigerats 11.3.2015