Sökformulär

DELA

Fiskars årsredovisning

Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för år 2017 består av årsberättelsen, styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem, redogörelsen över arvoden samt GRI-bilagan.

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem samt redogörelsen över arvoden finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Årsberättelsen och GRI-bilagan finns tillgängliga på engelska.

Fiskars årsredovisning 2017 PDF
Årsberättelse (eng.)
Bokslut
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem
Redogörelsen över arvoden
GRI-bilaga (eng.)

 

Årsredovisningarkiv

År
Årsrberättelse
Finansiell
översikt
Hållbarhets-
rapport (eng.)
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015  
Årsredovisning 2014 *  
Årsredovisning 2013  
Årsredovisning 2012  
Årsredovisning 2011      
Årsredovisning 2010      
Årsredovisning 2009      
Årsredovisning 2008      
Årsredovisning 2007      
Årsredovisning 2006      
Årsredovisning 2005      
Årsredovisning 2004      
Årsredovisning 2003      
Årsredovisning 2002    
Årsredovisning 2001    
Årsredovisning 2000      

* Två tryckfel i de 16.2.2015 publicerade årsberättelsen och bokslutet gällande jämförelsetal för året 2013 i styrelsens verksamhetsberättelse har korrigerats 11.3.2015