IR-kalender

Fiskars resultatrapporter publiceras på finska, svenska och engelska och de finns även tillgängliga på Fiskars webbplats www.fiskarsgroup.com direkt efter publiceringen. Investerarkalenderns finansiella rapporter publiceras cirka kl. 8.30.

2019

 
8.1 - 7.2 Tyst period
8.1 Nordic Seminar, Köpenhamn, SEB
7.2 Bokslutskommuniké för 2018
11.2 Q4 2019 investerarmöte, Helsingfors, OP
Vecka 8 Årsredovisningen 2018 publiceras på bolagets webbplats
13.3 Bolagsstämma, Helsingfors
27.3 - 26.4 Tyst period
26.4 Delårsrapport januari–mars
10.5 Q1 2019 investerarmöte, Helsingfors, SEB
4.6 Roadshow, Stockholm, SEB
2.7 - 1.8 Tyst period
1.8 Halvårsrapport januari–juni
15.8 Q2 2019 investerarmöte, Helsingfors, Danske
29.8 Roadshow Oslo, Nordea
10.9 Investerarmöte, Stockholm Aktiespararna
1 - 31.10 Tyst period
31.10 Delårsrapport januari–september
4.11 Q3 2019 investerarmöte, Helsingfors, Carnegie
3.12 Roadshow, Frankfurt

 

2018

 
8.1–7.2 Tyst period
10.1 Nordic Seminar, Köpenhamn, SEB
7.2 Bokslutskommuniké för 2017
16.2 Q4 2017 investerarmöte, Helsingfors, SEB
Vecka 8 Årsredovisningen för år 2017 publiceras på bolagets webbplats
8.3 Investerarmöten, Helsingfors, OP
14.3 Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma i Helsingfors
28.327.4 Tyst period
27.4 Delårsrapport januari–mars
3.5 Q1 2018 investerarmöte, Helsingfors, Nordea
18.5 Aktiespararnas Centralförbunds Stora aktiesparardag, Helsingfors
22.5 Roadshow, Frankfurt, Carnegie
2.7–1.8 Tyst period
1.8 Halvårsrapport januari–juni
15.8 Q2 2018 investerarmöte, Helsingfors, Carnegie
4.9 Roadshow. Stockholm, Danske
5.9 Roadshow, Paris, Nordea
1–31.10 Tyst period
31.10 Delårsrapport januari–september
8.11 Kapitalmarknadsdag, Helsingfors
29.11 Roadshow, Geneve-Zürich, Carnegie

 

2017

 
9.1–8.2 Tyst period
8.2 Bokslutskommuniké för 2016
14.2 Q4 2016 investerarmöte, Helsingfors, SEB
15.2 Årsredovisningen och fullständiga bokslutet för 2016 publiceras på bolagets webbplats
9.3 Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma i Helsingfors
15.3 Börsstiftelsens Pörssi-ilta, Veronmaksajien Keskusliitto VERO2017, Marina Congress Center, Helsingfors
29.3–28.4 Tyst period
28.4 Delårsrapport januari–mars
5.5 Q1 2017 investerarmöte, Helsingfors, Carnegie
12.5 Roadshow, Stockholm, Carnegie
17.5 Pan European Small and Mid-Cap Conference 2017, London, UK, UBS
2.7–1.8 Tyst period
1.8 Halvårsrapport januari–juni
15.8 Q2 2017 investerarmöte, Helsingfors, OP Financial Group
4.9 Roadshow, Köpenhamn, Nordea
5.9 Roadshow, Paris, Carnegie
1.–31.10 Tyst period
31.10 Delårsrapport januari–september
20.11 Q3 2017 investerarmöte, Helsingfors, Danske Bank
22.11 Roadshow, Oslo, Nordea

 

2016

 
19.1-9.2.2016 Tyst period
9.2.2016 Bokslutskommuniké för 2015
11.2.2016 Q4 2015 investerarmöte – Handelsbanken – Helsingfors, Finland
17.2.2016 Q4 2015 investerarmöte – Carnegie Investment Bank – Helsingfors, Finland
9.3.2016 Ordinarie bolagsstämma
13.4-4.5.2016 Tyst period
4.5.2016 Delårsrapport januari–mars
17.5.2016 Q1 2016 investerarmöte – Nordea Markets – Helsingfors, Finland
3.7-2.8.2016 Tyst period
2.8.2016
Delårsrapport januari–juni
5.8.2016
Q2 2016 investerarmöte – Evli Bank – Helsingfors, Finland
3.10-2.11.2016 Tyst period
2.11.2016
Delårsrapport januari–september
21.11.2016
Q3 2016 investerarmöte – Carnegie Investment Bank – Helsingfors, Finland

 


2015

   
16.1-6.2.2015 Tyst period  
6.2.2015 Bokslutskommuniké för 2014  
2.3.2015 Investerarlunch - Evli Bank - Helsingfors  
12.3.2015 Ordinarie bolagsstämma  
9.-30.4.2015 Tyst period  
30.4.2015 Delårsrapport januari–mars  
4.5.2015 Investerarlunch - Carnegie Investment Bank - Helsingfors  
8.-29.7.2015
Tyst period  
29.7.2015
Delårsrapport januari–juni
 
6.8.2015 Investerarlunch - Pohjola Bank - Helsingfors  
7.-28.10.2015
Tyst period  
28.10.2015
Delårsrapport januari–september
 
30.10.2015
Investerarlunch - Nordea Markets - Helsingfors