Investerarrelationer

Information till marknaderna

Fiskars avsikt är att alla parter på marknaden har korrekta, färska och tillräckliga uppgifter om företaget. På Fiskars webbplats är uppgifter om företagets förvaltnings- och styrsystem tillgängliga. Alla börsmeddelanden publiceras strax efter publiceringen, och även övrig betydande investerarinformation är tillgänglig.

Fiskars tillämpar principen med tyst period under 30 dagar före publicering av resultat. Under denna period kommenterar Fiskars Oyj Abp inte marknadsläget eller företagets framtidsutsikter.

Investerarkontakter

Maija Taimi
Direktör för koncernkommunikation och samhällsansvar
Fiskars Oyj Abp
Tavastvägen 135 A, PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland
Tel. +358 20 439 5031
maija.taimi@fiskars.com

Kristian Tammela
Manager, Investor Relations
Fiskars Oyj Abp
Tavastvägen 135 A, PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland
Tel. +358 40 708 1181
kristian.tammela@fiskars.com