Sökformulär

DELA

Ledning

Verkställande direktör

Fiskars Oyj Abp har en verkställande direktör som har ansvaret för den dagliga ledningen av företagets affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med finska aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens anvisningar och bestämmelser samt för att till styrelsen rapportera om bolagets verksamhet och finansiella situation. Verkställande direktören ansvarar för att företagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att företagets tillgångar är ansvarsfullt skötta. Ledningsgruppen och den utvidgade ledningsgruppen bistår verkställande direktören i dessa uppgifter.

Verkställande direktören utses av bolagets styrelse, som också fattar beslut om villkor för verkställande direktörens kontrakt.

10.8.2017 Jaana Tuominen tillträder som verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp den 9 oktober 2017

20.6.2017 Jaana Tuominen utses till verkställande direktör för Fiskars Oyj Abp

15.2.2017 Fiskars verkställande direktör ändras – Teemu Kangas-Kärki utses till tillfällig verkställande direktör

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen (Fiskars Executive Leadership team) består av följande personer:

 • Jaana Tuominen, verkställande direktör
 • Teemu Kangas-Kärki, operativ direktör, ställföreträdande verkställande direktör
 • Nina Ariluoma, HR-direktör
 • Ulrik Garde Due, direktör, SBU Living
 • Sari Pohjonen, ekonomidirektör
 • Paul Tonnesen, direktör, SBU Functional

Ledningsgruppen ansvarar för koncernens strategi samt prioriteringar. Utöver det har Fiskars skapat en utvidgad ledningsgrupp (Extended Leadership Team) som stöder ledningsgruppen med att föra bolaget framåt och fokuserar på att förverkliga Fiskars strategisk prioriteter.

Den utvidgade ledningsgruppen kommer att bestå av ledningsgruppens medlemmar samt:

 • Thomas Enckell, direktör, försäljning, Functional EMEA
 • Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan
 • Alexander Giftthaler, direktör, Functional EMEA
 • Rob Kass, direktör, Outdoor-verksamheten
 • Alexander Matt, direktör, varumärken och marknadsföring
 • Maija Taimi, direktör koncernkommunikation och samhällsansvar
 • Leni Valsta, direktör, Scandinavian Living-verksamheten
 • Eva Ziegler, direktör, English & Crystal Living

Övrig koncernledning

Koncernfunktionerna fokuserar på utvalda globala plattformstrategier och verkställandet av dem, såsom finance, treasury, personaladministration, IT-funktioner, leveranskedja, kommunikationsarbete och investerarrelationer, juridiska frågor och immateriella rättigheter samt efterlevnad. Koncernkontoret bistår verkställande direktören med att förbereda material för styrelsemöten och ledningsgruppsmöten och sköter beredningen av koncernens finansiella rapportering. Dessutom tillkommer koncernkontoret linjeledningen av koncernens övriga verksamheter, fastighetsverksamheten och investeringsportföljen.

I slutet av år 2016 inkluderade koncernkontoret verkställande direktören, operativa direktören och ekonomidirektören, HR-direktören, direktören för leveranskedjan, direktören för informationsadministration och för affärsprocesser och IT, direktören för varumärken och marknadsföring, chefsjuristen, finansdirektören och chefen för koncernkommunikation och samhällsansvar.

Koncernledningen följer med de strategiska affärsenheternas prestationer och planer genom månatliga rapporter och kvartalsrapporter och sammanträder varje kvartal med ledningen för att följa upp centrala verksamheter och diskutera strategier för de olika verksamheterna samt implementeringen av affärsmodellen. Viktiga beslut om affärsstrategier eller investeringar diskuteras och fattas vid dessa möten. Dessutom sammanträder de strategiska affärsenheternas (SBU) styrelser som består av koncernens och SBU:ernas ledning fyra gånger per år för att se över affärsstrategier, verksamhets- och finansiella planer.

 

Uppdaterad 8.10.2017