Bolagsstämmoarkiv

Bolagsstämma
Kallelse till
bolagstämma
Bolagstämmans
beslut
Stämmo-
protokoll 
Presentation
Ordinarie bolagsstämma 2018
Ordinarie bolagsstämma 2017
Ordinarie bolagsstämma 2016
Ordinarie bolagsstämma 2015
Extraordinarie bolagsstämma 2014
Ordinarie bolagsstämma 2014
Ordinarie bolagsstämma 2013
Extraordinarie bolagsstämma 2012
Ordinarie bolagsstämma 2012   (på finska)
Ordinarie bolagsstämma 2011   (på finska)
Ordinarie bolagsstämma 2010   (på finska)
Extraordinarie bolagsstämma 2009   (på finska)  
Ordinarie bolagsstämma 2009   (på finska)  
Ordinarie bolagsstämma 2008  
Ordinarie bolagsstämma 2007  
Extraordinarie bolagsstämma 2006  
Ordinarie bolagsstämma 2006