Arvoden

Fiskars Groups kompensationsfilosofi och kompensationsstrukturer är utformade för att vara marknadsrelevanta och prestationsbaserade så att enastående prestationer belönas bättre är genomsnittliga prestationer. För de flesta anställda på Fiskars Group består kompensationen av grundlön, bonus och förmåner. Den totala kompensationen inklusive bonus ska vara konkurrenskraftig på relevant marknad. För samtliga anställda baseras lönen på den allmänna lönenivån i landet, ansvar, bidrag till verksamheten, erfarenhet och prestation. Bonuspraxisen stöder filosofin om prestationsbaserad belöning.

Redogörelser över arvoden

Dokument PDF
Redogörelse över arvoden för 2018
Redogörelse över arvoden för 2017
Redogörelse över arvoden för 2016
Redogörelse över arvoden för 2015
Redogörelse över arvoden 12.3.2015
Redogörelse över arvoden för 2014
Redogörelse över arvoden 13.3.2014
Redogörelse över arvoden för 2013
Redogörelse över arvoden 15.3.2013
Redogörelse över arvoden för 2012
Redogörelse över arvoden 2.8.2012
Redogörelse över arvoden för 2011
Redogörelse över arvoden 6.10.2011

 

Uppdaterad 18.2.2019