Fiskars förvaltnings- och styrsystem

Fiskars Oyj Abp är ett finländskt aktiebolag vars uppgifter och ansvar definieras enligt finsk lagstiftning. Fiskarskoncernen består av moderbolaget, Fiskars Oyj Abp, och dess dotterbolag. Fiskars Oyj Abp:s lagstadgade styrande organ är bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorn. Den övriga bolagsledningen stöder bolagets lagstadgade styrande organ. Bolagets hemort är Raseborg, Finland.

Fiskars Oyj Abp förvaltas enligt den finska aktiebolagslagen, regler och bestämmelser för noterade bolag, bolagets egen bolagsordning, de stadgar som styr bolagets styrelse och dess kommittéer samt de regler och bestämmelser som Nasdaq Helsinki Oy har utfärdat. Fiskars Oyj Abp är en medlem av den finska Värdepappersmarknadsföreningen och följer också utan undantag Finsk kod för bolagsstyrning som har godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen. Rekommendationen trädde i kraft den 1.1.2016 och finns tillgänglig på www.cgfinland.fi.

Den här separata redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem är den bolagsstyrningsrapport som avses i Rekommendationer 1–28 i Finsk kod för bolagsstyrning. Den här redogörelsen och den övriga information som bolagsstyrningskoden kräver, bolagets bokslutskommuniké, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen för året 2018 finns tillgängliga på företagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

 

Redogörelser över förvaltnings och styrsystem

Dokument PDF
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2018 
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2017
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2016
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2015
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2014
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2013
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2012
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2011
Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2010

 

Principerna för Fiskars’ styrelses mångfald

Dokument PDF
Principerna för Fiskars’ styrelses mångfald (på engelska)

 

Uppdaterad 19.2.2018