Förvärv och avyttringar

Datum Titel Meddelande
Försäljningen av Leborgne-verksamheten
30.12.2016 Fiskars Group har slutfört avyttringen av Leborgne-verksamheten
13.9.2016 Fiskars har mottagit en bindande offert av MOB MONDELIN för att köpa Leborgne-verksamheten
Försäljning av den lokala krukverksamheten i USA
22.1.2016 Fiskars avyttrar den lokala krukverksamheten i USA – fokuserar på sina kärnkategorier
Försäljning av Buster 2015
4.1.2016 Fiskars har slutfört avyttringen av Buster Boats till Yamaha
11.11.2015 Fiskars fortsätter att fokusera på globala konsumentvaror – säljer Buster Boats till Yamaha
Fiskarskoncernen förvärar ansedda WWRD 2015
2.7.2015 Fiskars har slutfört förvärvet av WWRD och utvidgat sin portfölj med ikoniska hem- och livsstilsvarumärken i lyxklass
11.5.2015 Fiskars Oyj Abp har kommit överens om att förvärva företagsgruppen WWRD och dess portfölj av ikoniska hem- och livsstilsvarumärken i lyxklass, inklusive Waterford, Wedgwood, Royal Doulton, Royal Albert and Rogaška.
Fiskarskoncernen förvärar ledande amerikanska bevattningsvarumärken Nelson och Gilmour 2014
20.12.2014 Fiskars har planenligt slutfört förvärvet av Garden and Watering -verksamheten av Robert Bosch Tool Corporation som tillkännagavs den 11 september 2014.
11.9.2014 Fiskarskoncernen har undertecknat en överenskommelse om att förvärva trädgårds- och bevattningsverksamheten Bosch Garden and Watering, inklusive de ledande amerikanska bevattningsvarumärkena Gilmour och Nelson, av företaget Robert Bosch Tool Corporation.
Fiskarskoncernen minskar sitt innehav i Wärtsilä  
9.10.2014 Den transaktion som tillkännagavs den 19 september 2014, som inkluderade att Fiskars och Investors gemensamma samriskbolag Avlis AB säljer 8 % av Wärtsiläs kapital och röster till Investor, har slutförts
19.9.2014 Fiskars, Investor och deras samriskbolag Avlis AB har ingått ett avtal enligt vilket Investor förvärvar 15,8 miljoner aktier, motsvarande 8 % av kapitalet och rösterna i Wärtsilä, från Avlis för cirka 639 milj. euro, eller 40,55 euro per aktie.
Försäljningen av lokala Sankey-verksamheten 2013
 9.12.2013 Fiskars har ingått ett avtal att sälja sin brittiska Sankey-verksamhet, som är aktiv inom trädgårdskrukor och vattenbehållare, samt relaterade tillverkningstillgångar.
Förvärv av Royal Copenhagen 2013
 4.1.2013
Royal Copenhagen blir en del av Fiskars. Förvärvet at Royal Copenhagen som kommunicerades i december 2012 har slutförs som planerat och Royal Copenhagen har blivit en del av Fiskars affärsområde Hem.
12.12.2012
Fiskars förvärvar Royal Copenhagen och skapar en stark portfölj med ledande skandinaviska designmärken. Fiskars förstärker den internationella expansionen för affärsområdet Hem genom att förvärva det kända danska kvalitetsporslinföretaget Royal Copenhagen.
Fiskars och Investor påbörjar samarbete för en stark ägare till Wärtsilä 2013
7.2.2013 Fiskars och Investor verkställt sammanslagningen av sina innehav i Wärtsilä.
24.4.2012
Fiskarskoncernen och Investor har ingått ett samarbete för skapa en stark långsiktig ägare i Wärtsilä Oyj Abp. Fiskarskoncernen och Investor har beslutat att sammanföra sina respektive innehav i Wärtsilä för att gemensamt vidareutveckla ägarstrategin för bolaget.
Försäljningen av Silva 2011
8.7.2011 Fiskars säljer Silva till Karnell. Fiskars Oyj Abp:s helägda dotterbolag Avlis AB har sålt sina aktier i dotterbolaget Silva Sweden AB till det svenska investeringsbolaget Karnell.
Försäljning av Wärtsilä-aktier 2011
15.2.2011
Fiskarskoncernens försäljning av aktier i Wärtsilä verkställd - styrelsens förslag till ordinarie bolagsstämman om extra dividend på 1,30 euro/aktie.
14.2.2011 Fiskarskoncernen avser att sälja en del av sina aktier i Wärtsilä. Fiskars Oyj Abp:s helägda dotterbolag Avlis AB avser att sälja en del av sitt aktieinnehav i Wärtsilä Oyj Abp (Wärtsilä) genom så kallad accelererad bookbuilding.
Försäljningen av Brunton 2009

4.12.2009

Fiskars säljer Bruntons affärsverksamhet till Fenix Outdoor. Fiskars fokuserar på varumärket Gerber i sin Outdoor-verksamhet i USA och säljer campingutrustningsspecialisten Bruntons affärsverksamhet till svenska Fenix Outdoor AB (publ). Affären har ingen väsentlig inverkan på Fiskars omsättning eller resultat för år 2009.
Förrsäljningen av Heidi Grace och Cloud9 2009
Juli 2009 Fiskars sålde i juli 2009 i USA sina förbrukningsvaror inom hobby och de tillhörande märkena Heidi Grace och Cloud9 till Colorbök, Inc. Verksamhetens omsättning från januari till juni var 2,4 milj. euro.  
Förvärv av minoritet av Silva Far East Ltd 2009
Juni 2009 Fiskars förvärvade en minoritet på 30 % av Silva Far East Ltd i juni 2009. Aktieinnehavet förvärvades av Kasinda Holding Limited för 0,2 miljoner euro. Efter förvärvet av minoriteten är tillverkningsbolaget i Kina ett helägt dotterbolag av Silva Sweden AB.  
Förvärv av Iittala 2007
31.8.2007 Iittala Group blir en viktig del av Fiskars. Uppkomsten av ett starkt europeiskt varumärkes- och designföretag bekräftat. Det avtal som Fiskarskoncernen undertecknade i juni 2007 och som tillkännagav koncernens planer att förvärva Iittala Group har genomförts.
2.8.2007 Fiskars Oyj Abp har fått konkurrensmyndigheternas godkännande för att förvärva Iittala Group av private equity-bolaget ABN AMRO Capital, bolagets operative ledning samt privata aktieägare.
29.6.2007 Tilläggsinformation till börsmeddelandet angående förvärvet av Iittala Group som publicerades 29.06.2007.
29.6.2007 Fiskars köper Iittala Group. Affären skapar ett starkt europeiskt varumärkes- och designföretag. Fiskars Oyj Abp har undertecknat ett avtal om att köpa design- och bruksföremålsföretaget Iittala Group Abp. Säljare i affären är private equity bolaget ABN AMRO Capital, bolagets operativa ledning samt privata aktieägare.
Förvärv av Leborgne 2007
21.5.2007 Fiskars förvärv av Leborgne slutfört.
10.5.2007 Fiskars utvidgar sitt sortiment på den europeiska trädgårdsmarknaden. Fiskars underhandlar om att förvärva den franska trädgårdsverktygstillverkaren Leborgne. Leborgne är en över 175 år gammal tillverkare av högklassiga trädgårds- och byggnadsverktyg. Bolaget har 120 anställda och dess årsomsättning är ca 16 milj. euro. Förvärvet väntas bli klart i slutet av maj,  efter att underhandlingarna som idag påbörjades med representanter för personalen är genomförda.
Förvärv av Silva 2006
1.9.2006 Fiskars förvärv av svenska Silva har fullföljts.
30.6.2006 Fiskars köper svenska Silva. Fiskars stärker sin ställning inom området friluftsprodukter genom att förvärva den svenska Silvagruppen. Silvas omsättning för räkenskapsåret 2005/2006 var ca 34 milj. euro med en personalstyrka på cirka 250 personer.
Försäljningen av Power Sentry 2006
3.7.2006 Fiskars säljer Power Sentry till Philips. Fiskars Brands, Inc. har sålt sin Power Sentry-verksamhet som tillverkar konsumentelektroniktillbehör till nederländska Royal Philips Electronics. Power Sentry har varit en separat produktgrupp inom Fiskarskoncernens dotterbolag Fiskars Brands, som marknadsför konsumentprodukter.