Fiskars som en aktieplacering 

Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Fiskars Group har etablerat långsiktiga finansiella mål för att fullfölja sin mission och vision. De långsiktiga finansiella målen täcker fyra områden: tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning:

  • Tillväxt: En genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på över 5 % från såväl organisk tillväxt som utvalda förvärv
  • Lönsamhet: EBITA-marginalen skall nå 12 %
  • Kapitalstruktur: Nettogearingen* under 100 %
  • Utdelning: Fiskars siktar på att dela ut en stabil, långsiktigt ökande dividend, som utbetalas två gånger om året

* Nettogearing är förhållandet mellan räntebärande främmande kapital minus räntebärande fordringar minus kassa och bank dividerat med eget kapital sammanlagt

Den 8.11.2018 uppdaterade Fiskars Group sina långsiktiga finansiella mål gällande lönsamheten. Tidigare var målet för EBITA-marginalen att överskrida 10 %.

 

Läs mera

Om Fiskars »

Verksamhet »

Hållbarhet »