Utsikter för år 2018

Delårsrapport januari–september 2018

Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning kommer att vara något lägre år 2018 jämfört med år 2017. Jämförbara EBITA förväntas öka jämfört med år 2017. Årets fjärde kvartal är viktigt både gällande omsättning och lönsamhet. I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

18.7.2018 Fiskars sänker sina utsikter för omsättningen år 2018, utsikterna för EBITA oförändrade

Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för den jämförbara omsättningen år 2018. Fiskars förväntar sig nu att den jämförbara omsättningen kommer att vara något lägre än år 2017. Tidigare förväntade sig Fiskars att omsättningen skulle öka år 2018 jämfört med år 2017. Fiskars förväntar sig fortfarande att jämförbara EBITA ökar år 2018.

Börsmeddelande 18.7.2018: Fiskars sänker sina utsikter för omsättningen år 2018, utsikterna för EBITA oförändrade

Delårsrapport januari–mars 2018

Utsikterna för år 2018 oförändrade:

Fiskars väntar sig att koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA ökar år 2018 jämfört med år 2017.

Bokslutskommuniké 2017

Fiskars väntar sig att koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA ökar år 2018 jämfört med år 2017.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar inte omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.