Utsikter för år 2016

Delårsrapport januari–september 2016

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan trots de avyttrade verksamheterna, den fortsatta ekonomiska osäkerheten, i synnerhet på en del av bolagets viktiga marknader, och trots ökade kostnader relaterade till ofördelaktiga valutakurser under år 2016.

Största delen av ökningen i omsättningen och det justerade rörelseresultatet väntas från förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten, som nu är en del av Fiskars för helåret 2016. På grund av säsongsvariationer genererar Livingverksamheten största delen av sitt rörelseresultat under andra halvåret medan de avyttrade verksamheterna generade hela sin vinst under första halvåret. Fiskars fortsätter att skärpa sin fokus på sina kärnverksamheter, bygga sina varumärken och hämta nya innovativa produkter till marknaden med mål att accelerera skapandet av lönsam tillväxt.

Det justerade rörelseresultatet exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.

Halvårsrapport januari–juni 2016

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan trots de avyttrade verksamheterna, den fortsatta ekonomiska osäkerheten, i synnerhet i en del av bolagets viktiga marknader, och trots ökade kostnader relaterade till ofördelaktiga valutakurser under år 2016.

Största delen av ökningen i omsättningen och det justerade rörelseresultatet väntas från förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten, som nu är en del av Fiskars för helåret 2016. På grund av säsongsvariationerna, genererar Livingverksamheten största delen av sitt rörelseresultat under andra halvåret medan de avyttrade verksamheterna generade hela sin vinst under första halvåret. Fiskars fortsätter att skärpa sin fokus på sina kärnverksamheter, bygga sina varumärken och hämta nya innovativa produkter till marknaden med mål att accelerera skapandet av lönsam tillväxt. Det justerade rörelseresultatet exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.

Delårsrapport januari–mars 2016

Fiskars förväntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan trots de avyttrade verksamheterna, den fortsatta ekonomiska osäkerheten, i synnerhet i en del av bolagets viktiga marknader, och trots ökade kostnader relaterade till ofördelaktiga valutakurser under år 2016.

Största delen av ökningen i omsättningen och justerade rörelseresultatet förväntas från förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten, som nu är en del av Fiskars för helåret 2016. Fiskars fortsätter att eftersträva tillväxt genom riktade investeringar i varumärken och produktutveckling och skärpt fokus på sina kärnverksamheter. Det justerade rörelseresultatet exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.

Bokslutskommuniké 2015

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan trots de avyttrade verksamheter, den fortsatta ekonomiska osäkerheten, i synnerhet i en del av bolagets viktiga marknader, och trots ökade kostnader relaterade till ofördelaktiga valutakurser under år 2016. Största delen av ökningen i omsättningen och justerade rörelseresultatet väntas från förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten, som är nu en del av Fiskars för helåret 2016. Fiskars fortsätter att eftersträva tillväxt genom riktade investeringar i varumärken och produktutveckling och skärpt fokus på dess kärnverksamheter. Det justerade rörelseresultatet exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar och kostnader relaterade till integrationen.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat.