Utsikter för år 2019

Halvårsrapport 2019

UTSIKTERNA FÖR JÄMFÖRBARA EBITA 2019 UPPDATERADE (17.5.2019)
Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning år 2019 är på föregående års nivå och att jämförbara EBITA år 2019 är lägre än nivån året innan.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det fortsättningsvis betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och möjliga nya höjningar av tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

17.5.2019 Fiskars sänker sina utsikter för jämförbara EBITA år 2019, utsikterna för jämförbara omsättningen är oförändrade

Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för jämförbara EBITA för hela året 2019. Fiskars förväntar sig nu att jämförbara EBITA kommer att vara lägre än nivån året innan. Tidigare förväntade bolaget sig att både koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA år 2019 skulle vara på föregående års nivå.

Börsmeddelande 17.5.2019: https://www.fiskarsgroup.com/sv/media/pressmeddelanden/fiskars-oyj-abp-sanker-sina-utsikter-jamforbara-ebita-ar-2019-utsikterna

Delårsrapport januari-mars 2019

Fiskars väntar sig att koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA år 2019 är på föregående års nivå. Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

Bokslutskommuniké 2018

Fiskars Group förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA år 2019 är på föregående års nivå.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.


Uppdaterad 20.5.2019