Räntebärande skulder

2019

Halvårsrapport januari-juni 2019

De räntebärande skulderna uppgick till 278,0 milj. euro (206,6). Ökningen i räntebärande skulder är en följd av tillämpningen av redovisningsstandarden IFRS 16.
En följd av tillämpningen av IFRS 16 är att nettoskulden ökade med 104 milj. euro under andra kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2018. I slutet av perioden värderades koncernens kvarstående innehav av Wärtsilä-aktier till 0,4 milj. euro (549,4).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 54,7 milj. euro (66,3) och de långfristiga skulderna till 234,9 milj. euro (151,4). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat. Dessutom hade Fiskars Group 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

Delårsrapport januari-mars 2019

De räntebärande skulderna uppgick till 321,6 milj. euro (226,2). Ökningen i räntebärande skulder är en följd av tillämpningen av redovisningsstandarden IFRS 16. Som ett resultat av tillämpningen av IFRS 16 ökade nettoskulden med 117 milj. euro under årets första kvartal. I slutet av perioden värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 469,6 milj. euro (586,0).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 86,9 milj. euro (86,3) och de långfristiga skulderna till 246,7 milj. euro (151,5). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat. Dessutom hade Fiskars Group 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

2018

Bokslutskommuniké 2018

De räntebärande nettoskulderna uppgick till 135,4 milj. euro (147,7). I slutet av perioden värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 453,6 milj. euro (572,4).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 9,6 milj. euro (48,5) och de långfristiga skulderna till 151,3 milj. euro (151,4). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat. Dessutom hade Fiskars Group 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

Delårsrapport januariseptember 2018

De räntebärande skulderna uppgick till 203,8 milj. euro (226,3). I slutet av perioden värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 548,1 milj. euro (651,8).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 69,1 milj. euro (88,5) och de långfristiga skulderna till 151,4 milj. euro (151,9). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat. Dessutom hade Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade kreditlöften i nordiska banker. Av dessa var 240,0 milj. euro långfristiga och 60,0 milj. euro kortfristiga.

Halvårsrapport januarijuni 2018

De räntebärande skulderna uppgick till 206,6 milj. euro (228,2). I slutet av perioden värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 549,4 milj. euro (563,1).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 66,3 milj. euro (92,4) och de långfristiga skulderna till 151,4 milj. euro (151,5). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat. Dessutom hade Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade kreditlöften i nordiska banker. Av dessa var 240,0 milj. euro långfristiga och 60,0 milj. euro kortfristiga.

Delårsrapport januari–mars 2018

De räntebärande skulderna uppgick till 226,2 milj. euro (256,8). I slutet av kvartalet värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 586,0 milj. euro (545,7).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 86,3 milj. euro (90,2) och de långfristiga skulderna till 151,5 milj. euro (181,8). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat. Dessutom hade Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

2017

Bokslutskommuniké 2017

De räntebärande nettoskulderna uppgick till 147,7 milj. euro (152,4). I slutet av året värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 572,4 milj. euro (464,4).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 48,5 milj. euro (10,9) och de långfristiga skulderna till 151,4 milj. euro (182,4). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat. Dessutom hade Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

Delårsrapport januari–september 2017

De räntebärande skulderna uppgick till 226,3 milj. euro (211,3). I slutet av det tredje kvartalet värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 651,8 milj. euro (436,0).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 88,5 milj. euro (61,3) och de långfristiga skulderna till 151,9 milj. euro (183,1). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat. Dessutom hade Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

Halvårsrapport januari–juni 2017

De räntebärande skulderna uppgick till 228,2 milj. euro (227,4). I slutet av perioden värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 563,1 milj. euro (397,7).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 92,4 milj. euro (100,5) och de långfristiga skulderna till 151,5 milj. euro (182,6). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

Delårsrapport januari–mars 2017

De räntebärande skulderna uppgick till 256,8 milj. euro (307,0). I slutet av perioden värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 545,7 milj. euro (432,8).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 90,2 milj. euro (150,9) och de långfristiga skulderna till 181,8 milj. euro (181,9). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

2016

Bokslutskommuniké 2016

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 10,9 milj. euro (86,7) och de långfristiga skulderna till 182,4 milj. euro (182,9). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av checkräkningskrediter och under 2015 även av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp.

De räntebärande skulderna uppgick till 152,4 milj. euro (249,4). Dessutom hade Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

Delårsrapport januari–september 2016

De räntebärande skulderna uppgick till 211,3 milj. euro (317,7). I slutet av perioden värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 436,0 milj. euro (381,1) med en avslutningskurs på 40,07 euro (35,47) per Wärtsiläaktie.

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 61,3 milj. euro (264,5) och de långfristiga skulderna till 183,1 milj. euro (83,0). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

Halvårsrapport januari–juni 2016

De räntebärande skulderna uppgick till 227,4 milj. euro (-78,7). I slutet av perioden värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 397,7 milj. euro (421,4) med en avslutningskurs på 36,55 euro (42,02) per Wärtsiläaktie.

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 100,5 milj. euro (331,7) och de långfristiga skulderna till 182,6 milj. euro (31,1). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

Delårsrapport januari–mars 2016

De räntebärande skulderna uppgick till 307,0 milj. euro (217,9). I slutet av perioden värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 432,8 milj. euro (408,9) med en avslutningskurs på 39,77 euro (41,22) per Wärtsiläaktie, vilket innebär att det totala marknadsvärdet för Fiskars aktiva placeringar uppgick till 494,3 milj. euro (810,2), inklusive de ovannämnda placeringarna i kortfristiga räntefonder.

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 150,9 milj. euro (205,8) och de långfristiga skulderna till 181,9 milj. euro (31,4). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.