Sammanslagning av aktieserier

Fiskars Oyj Abp aktier noteras på large cap-listan på Nasdaq Helsinki Oy. Fiskarskoncernen har en aktieserie efter att koncernens aktieserier A och K sammanslogs i juli 2009. Varje aktie medför en röst och har lika rättigheter. De nya aktierna i aktieslaget FIS1V (tidigare FISAS och FISKS) blev upptagna till offentlig handel 31.7.2009. Fiskars bytte handelskoden till FSKRS den 2 januari 2017.

I anslutning till sammanslagningen av aktieserierna riktades en vederlagsfri emission till aktieägare av aktier i serie K. I emissionen mottog innehavare av aktier i serie K vederlagsfritt en ny aktie mot varje parti om fem aktier i serie K. I emissionen emitterades totalt 4 513 141 stycken nya aktier.

Sammanslagningen av aktieserierna innefattade även fusionen av Agrofin Oy Ab med Fiskars Oyj Abp. Som fusionsvederlag emitterades totalt 11 863 964 stycken nya aktier till ägarna av Agrofin Oy Ab. Samtidigt ogiltigförklarades de 11 863 964 aktier som överförders till Fiskars i samband med fusionen.

Börsmeddelanden relaterade till sammanslagningen av aktieserier

Datum       Titel Meddelande
3.8.2009
Fiskars aktier som emitterats som fusionsvederlag till Agrofins aktieägare upptagits till offentlig handeli
31.7.2009 Handeln med Fiskars sammanslagna aktier inleds
31.7.2009
Fusionen mellan Fiskars och Agrofin verkställd
30.7.2009
Aktierna som emitterats i Fiskars riktade vederlagsfria emission registrerade hos handelsregistret
27.7.2009 Villkoren för sammanslagningen av Fiskars aktieserier uppfyllda
5.6.2009 Beslut vid extraordinarie bolagsstämma
20.4.2009 Kallelse till extraordinarie bolagsstämma
15.4.2009 Styrelsen föreslår en sammanlagning av aktieserierna och en fusion av Agrofin Oy Ab med Fiskars