Ledningens transaktioner

I Fiskars insiderpolicy, som har godkänts av styrelsen, beskrivs den policy som gäller handel med Fiskars aktier av alla anställda på Fiskars, ledningen och styrelsen. Fiskars offentliggör utan oskäliga dröjsmål alla transaktioner som görs av ledningen och deras närstående genom ett börsmeddelande. Dessutom är styrelsens, VD:s och Ekonomidirektörens samt deras kontrollerade samfund  och samfund över vilka inflytande utövas (inte kontroll men huvudsakligen motsvarande ekonomiska intressen) innehav av Fiskars aktier visas i tabellen nedan, förutsatt godkännande av relevant person.

Fiskars högsta ledning måste följa ett antal börshandelsrestriktioner och regler. Bland annat får de inte handla med Fiskars aktier under 30 kalenderdagar innan en delårsrapport eller en bokslutsrapport publiceras, där den sista dagen i perioden är publiceringsdagen. Dessutom tillämpar Fiskars börshandelsrestriktioner baserat på deltagande i interna projekt.

Information angående ledningens transaktioner uppdateras på denna webbplats så fort som möjligt efter transaktionen ägt rum.
 

Ledningens transaktioner Förändringar i innehav
Uppdaterat - 2019-03-15

Insider Position Värdepapper Innehav
ehrnrooth paul robert göran Styreleseordförande Aktie 9 732 841
ehrnrooth albert Styrelesemedlem Aktie 13 907 252
fromond lilli sophie louise Styrelesemedlem Aktie 11 168 552
gripen­berg jarl ingram gustaf Styrelesemedlem Aktie 4 929 583
jonasson blank ingrid Styrelesemedlem 0
luomakoski jyri harri Styrelesemedlem Aktie 1 500
månsson fabian Styrelesemedlem Aktie 2 000
mero inka Styrelesemedlem 0
sjölander peter olov urban Styrelesemedlem 0
sotamaa ritva liisa lemmikki Styrelesemedlem Aktie 1 000
tuominen jaana maija-liisa Verkstäl­lande direktör Aktie 23 736
pohjonen sari Medlem i ledningsgrupp Aktie 170
Totalt Aktie
39 766 634

Levererad av © Euroland.com

Anvisningar för högsta ledningen och deras närstående

Fiskars högsta ledning och deras närstående (vilka åsyftas i marknadsmissbruksförordningen (MAR) nr 596/2014) måste följa nedanstående instruktioner för att informera om transaktioner som sker efter den 3 juli 2016.

I enlighet med Fiskars insiderpolicy måste den högsta ledningen meddela Fiskars och finska finansinspektionen om alla transaktioner som rör Fiskars aktier som görs för egen räkning. Informationen ska lämnas snarast möjligt och inte senare än tre arbetsdagar efter transaktionsdatumet. Fiskars rekommenderar att man lämnar in ett informellt meddelande till bolaget samma dag när transaktionen har ägt rum, och det officiella meddelandet bör nå Fiskars inom två arbetsdagar efter transaktionsdatumet.

Transaktionen ska meddelas via transaktionsmeddelandeformuläret som ska skickas till Fiskars via e-postadressen management.transactions@fiskars.com samt till Finansinspektionen genom att gå in på https://securemail.bof.fi och skicka formuläret som ett krypterat e-postmeddelande till johdonkaupat@finanssivalvonta.fi.

Relevant information vid ifyllningen av formuläret

  • Fiskars Oyj Abp LEI-kod: 743700BKTW4EQIVKYY42
  • Fiskars Oyj Abp aktiens handelskod: FSKRS
  • Fiskars Oyj Abp aktiens ISIN-kod: FI0009000400
  • Referensnummer: Skapas automatiskt av forumläret (lämnas tomt)

När Fiskars har tagit emot meddelandet publiceras ett börsmeddelande med information om transaktionen utan oskäligt dröjsmål. Fiskars publicerar alla meddelade transaktioner såvida det inte finns en särskild begäran om att inte publicera information om transaktioner vars värde understiger 5 000 euro. Ifall transaktionerna värde överstiger EUR 5 000 under ett kalenderår är Fiskars bunden att publicera informationen. Börsmeddelanden som gäller ledningens transaktioner finner ni nedan. Mer information om regelverket kring transaktioner som görs av ledningen och deras närstående finns på: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/regelverk/marknadsmissbruksforordningen/transaktioner-utforda-av-personer-i-ledande-stallning/.

 

Registerbeskrivningen (§10 och §24 i personuppgiftslagen) i samband med transaktioner som görs av ledningen och deras närstående finns tillgängliga här (filen är på engelska).