Sökformulär

DELA

Förändringar bland största aktieägare

År 2016

  • Den 10 februari meddelade Virala Oy Ab att dess innehav i Fiskars har överstigit flaggningsgränsen på 15 procent. Virala Oy Ab äger nu totalt 12 300 000 aktier i Fiskars Oyj Abp, vilket motsvarar 15,02 procent av Fiskars Oyj Abp:s aktier och röster.

  • Fiskars Oyj Abp har den 26 maj 2016 mottagit följande meddelande:  Kontrollerande majoriteten i Turret Ab Oy har överförts till Paul Ehrnrooth. Paul Ehrnrooth, Jacob Ehrnrooth och Sophia Ehrnrooth har undertecknat ett delägaravtal enligt vilket de övriga parterna som ingår i delägaravtalet förbinder sig att vid Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämmor rösta i enlighet med Turret Ab Oy. Parterna i delägaravtalet har även avtalat om ömsesidig förköpsrätt ifall någon av dem ämnar sälja Fiskars Oyj Abp:s aktier. Paul Ehrnrooths andel av rösterna har överstigit flaggningsgränsen på 15 procent. Efter att flaggningsgränsen överstegs äger Paul Ehrnrooth 11,39% av aktierna och 15,28% av rösterna i Fiskars Oyj Abp. Flaggningsgränsen överstegs 26.5.2016.

    Turret Ab Oy äger totalt 9 330 961 aktier i Fiskars Oyj Abp, vilket motsvarar 11,39 procent av Fiskars Oyj Abp:s aktier och röster. Jacob Ehrnrooth äger sammanlagt 1,99 procent av aktierna och rösterna i Fiskars Oyj Abp. Sophia Ehrnrooth äger sammanlagt 1,90 procent av aktierna och rösterna i Fiskars Oyj Abp.

År 2011–2015

  • Under åren 2011 - 2015 informerades Fiskars inte om några betydande förändringar bland bolagets största aktieägare.

År 2010

Under räkenskapsperioden informerades om följande förändringar bland Fiskars största aktieägare:

  • Den 13 december 2010 meddelade Holdix Oy Ab att dess innehav i Fiskars hade överstigit flaggningsgränsen på 10 % (1/10). Holdix Oy Ab äger nu 8 229 050 Fiskarsaktier, vilket utgör 10,03 % av Fiskars aktier och röster.
  • Den 15 december 2010 beslöt Holdix Oy Ab att inleda en aktieemission som resulterade i att Elsa Fromond inte längre har ett styrande intresse i Holdix Oy Ab. Elsa Fromonds direkta innehav i Fiskars understiger flaggningsgränsen på 5 % (1/20).

År 2009

  • Robert G. Ehrnrooths andel rösträtter understeg flaggningsgränsen på 1/10 15.6.2009, när hans direkt bestämmande inflytande i Turret Oy Ab slutade.
  • Virala Oy Abs andel rösträtter underskred flaggningsgränsen på 3/20, Elsa Fromond tillsammans med företaget Holdix Oy Ab, ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond, överskred flaggningsgränsen på 1/10 och Oy Julius Tallberg Abs andel rösträtter understeg flaggningsgränsen på 1/20 när sammanslagningen av aktieserier förverkligades 30.7.2009 och fusionen mellan Agrofin och Fiskars förverkligades 31.7.2009.
  • Elsa Fromond tillsammans med företaget Holdix Oy Ab, ett bolag som kontrolleras av Elsa Fromond, understeg flaggningsgränsen på 1/10 5.10.2009.a