Dividender

Det är Fiskars mål att dela ut en stadig och över tid ökande dividend som utbetalas två gånger om året.

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2017 utbetalas 0,72 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Den första raten på 0,36 euro per aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 16.3.2018 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 23.3.2018.

Den andra raten på 0,36 euro per aktie skall utbetalas i september 2018. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland AB. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av styrelsen på sitt möte som hålls den 7.9.2018. Avstämningsdagen för dividenden skulle då infalla den 11.9.2018 och utbetalningsdagen senast den 18.9.2018.

Dividend per aktie för räkenskapsåret

Aktie FSKRS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Dividend, euro 0,36 0,71 0,70 0,68 0,67 0,65 0,62 0,60 0,52
Andra dividend, euro 0,36 0,35              
Extra dividend, euro         2,60   0,75 1,30  
Totalt, milj. euro 58,8 86,6 57,3 55,7 267,8 53,2 112,2 155,6 42,6

 

Historisk emissionsjusterad dividend/aktie för räkenskapsåret

A-aktierna utdelades en minst två (2) procentenheter högre dividend än för K-aktierna. Aktieserierna sammanslogs i 2009. Nu har alla aktier lika rättigheter.

Aktie 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
FISAS, euro 0,50 0,80 0,60 0,75 0,30 0,94 0,79
FISKS, euro 0,48 0,78 0,58 0,71 0,28 0,91 0,76