Största aktieägarna

Datum - 2019-04-30
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Virala Oy Ab 12 650 000 15,44 0 0,00
2 Holdix Oy Ab 10 165 537 12,41 0 0,00
3 Turret Oy Ab 9 330 961 11,39 0 0,00
4 I.A. von Julins Sterbhus 2 689 120 3,28 0 0,00
5 Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse 2 556 000 3,12 0 0,00
6 Oy Julius Tallberg Ab 2 554 350 3,12 0 0,00
7 Ömsesidiga arbetspensions­försäkrings­bolaget Varma 2 469 326 3,01 0 0,00
8 Ehrnrooth Jacob Robert Göran 1 626 929 1,99 0 0,00
9 Ehrnrooth Sophia 1 558 630 1,90 0 0,00
10 Ömsesidiga Pensions­försäkrings­bolaget Ilmarinen 1 105 442 1,35 0 0,00
11 Wrede Anna Helena Sophie 928 684 1,13 0 0,00
12 Ehrnrooth Albert 855 372 1,04 0 0,00
13 Hartwall Peter Johan 748 450 0,91 0 0,00
14 Lindsay von Julin & Co Ab 733 320 0,90 0 0,00
15 Therman Anna Maria Elisabeth 722 436 0,88 0 0,00
16 Åberg Albertina 711 063 0,87 0 0,00
17 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 628 974 0,77 0 0,00
18 Fromond Louise 601 135 0,73 0 0,00
19 Fromond Anna 600 518 0,73 0 0,00
20 Ehrnrooth Alexander 600 000 0,73 -96 733 -13,88
21 von Limburg Stirum Mariana Brita Lovisa 596 298 0,73 0 0,00
22 Placeringsfonden Nordea Nordic Small Cap 520 630 0,64 0 0,00
23 Dulieu Hanna Katarina 513 300 0,63 0 0,00
24 Stiftelsen för Åbo Akademi 469 725 0,57 0 0,00
25 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 462 000 0,56 0 0,00
26 Gripenberg Jarl Dödsbo 420 000 0,51 0 0,00
27 Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse 401 880 0,49 0 0,00
28 Hisinger-Jägerskiöld Maria Barbara 396 393 0,48 0 0,00
29 Fiskars Oyj Abp 363 609 0,44 0 0,00
30 Therman Mattias Kristoffer 354 635 0,43 0 0,00
  30 största aktieägare totalt 58 334 717 71,22  
  Nominee reg. 2 187 563 2,67  
  Andra aktier 21 382 962 26,11  
  Totalt 81 905 242 100  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com