Återköp av egna aktier

Återköp av egna aktier 2019

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 13.3.2019. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 200 000, vilket är cirka 0,2 % av det sammanlagda antalet aktier.

Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 28.8.2019 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2020.

Bolagsstämman beslöt den 13.3.2019 att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s innehav av egna aktier är 363 609.


Återköp av egna aktier 2018

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 14.3.2018. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 200 000, vilket är cirka 0,2 % av det sammanlagda antalet aktier. Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 2.5.2018 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2019.

Bolagsstämman beslöt den 14.3.2018 att befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 4 000 000 egna aktier vid en eller flera omgångar. Dessa kan sedan användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s innehav av egna aktier är 363 609


Återköp av egna aktier 2016

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 9 mars 2016. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 200 000, vilket är cirka 0,2 % av det sammanlagda antalet aktier. Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 16 mars 2016 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2017.

Bolagsstämman beslöt den 9 mars 2016 befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 4 000 000 egna aktier vid en eller flera omgångar som kan sedan användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 905 242.


Återköp av egna aktier 2014

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 12 mars 2014. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 300 000, vilket är cirka 0,4 % av det sammanlagda antalet aktier. Aktierna förvärvas genom börshandel på NASDAQ OMX Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 7 november 2014 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2015.

Bolagsstämman beslöt den 12 mars 2014 befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 4 000 000 egna aktier vid en eller flera omgångar som kan sedan användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 905 242. Bolaget äger inte av bolagets egna aktier.

Återköp av egna aktier 2013

Fiskars bolagsstämman beslöt den 14.3.2012 befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2014.

Återköp av egna aktier 2012

Fiskars Oyj Abp:s styrelse beslöt den 2.8.2012 att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 15.3.2012. Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier som kan sedan användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är en miljon (1 000 000), vilket är cirka 1,2 % av det sammanlagda antalet aktier. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 9.8.2012 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2013.

Aktierna förvärvas genom börshandel på NASDAQ OMX Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet.

Fiskars ordinarie bolagsstämma gav den 15.3.2012 styrelsen fullmakt att förvärva högst 4 000 000 av bolagets egna aktier. Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier var 82 023 341, inklusive 118 099 aktier i bolagets ägo.

Återköp av egna aktier 2011

Fiskars Oyj Abp:s styrelse beslöt den 11.8.2011 att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 16.3.2011. Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier som kan sedan används för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Aktierna förvärvas genom börshandel på NASDAQ OMX Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 100 000. Återköpet av egna aktier avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2012.

Fiskars ordinarie bolagsstämma gav den 16.3.2011 styrelsen fullmakt att förvärva högst 4 000 000 av bolagets egna aktier. Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier var 82 023 341, inklusive 112 619 aktier i bolagets ägo vid början av återköp av egna aktier.

Meddelanden angående återköp av egna aktier

22.8.2011
FISKARS OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA(På finska)

19.8.2011
FISKARS OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA (På finska)