Analytiker

Enligt våra uppgifter följer följande analytiker Fiskars Oyj Abp. Listan kan vara ofullständig. Listade analytiker följer Fiskars på eget initiativ och Fiskars ansvarar inte för deras uppskattningar.

Carnegie Investment Bank
Tommy Ilmoni
Södra esplanaden 12
FI-00130 Helsingfors, Finland
Tel. +358 9 618 71 235
tommy.ilmoni@carnegie.fi

Inderes
Petri Kajaani
Östersjögatan 5
FI-00180 Helsingfors, Finland
Tel. +358 50 527 8680
petri.kajaani@inderes.fi

OP Financial Group
Joonas Häyhä
Industrigatan 1B, Helsingfors
PB 308, FI-00013 Pohjola, Finland
Tel. +358 10 252 4504
joonas.hayha@op.fi

SEB
Jutta Rahikainen
Unionsgatan 30
FI-00100 Helsingfors, Finland
Tel. +358 9 6162 8713
jutta.rahikainen@seb.fi