Aktiemonitor

Aktiekurshistoria

Med detta verktyg kan du se Fiskars aktiehistoria både före och efter sammanslagningen av A- och K-aktieserier den 31.7.2009. Nuvarande aktiens historia baserar på data av A-aktien före sammanslagningen. Priser är korrigerade enligt förändringar i aktiekapitalet. Historiska data är tillgängliga från året 1995.