Aktieemissioner

Antalet aktier

 

Datum A-aktie K-aktie Totalt    
31.12.1994 2 236 392 3 362 814 5 599 206    
22.3.1995 1 866 402   1 866 402   Fondemission: mot tre A- och/eller K-aktier en ny A-aktie
23.11.1998 23 364 335 13 431 970 36 796 305   Split: mot en aktie sex nya aktier
28.10.1999 11 072 886   11 072 886   Fondemission: mot fyra A- och/eller K-aktier en ny A-aktie
3.12.2004 15 698 426 6 447 344 22 145 770   Fondemission: mot fem A-aktier två nya A-aktier och mot fem K-aktier två nya K-aktier
  706 051 -676 420 29 631   Övriga ändringar 1994-2014
30.7.2009 -54 944 492 -22 565 708 77 510 200   Sammanslagningen av aktieserier
30.7.2009     4 513 141   Riktade emission: mot fem K-aktier en ny aktie
31.7.2009     11 863 964   Riktade emission till Agrofins aktieägare
3.8.2009     -11 863 964   Ogiltigförklaring av egna aktier
15.2.2013     -118 099   Ogiltigförklaring av egna aktier
      81 905 242   Antalet aktier