Policy och åtaganden

Fiskars policy och riktlinjer kommunicerar våra värderingar och kultur. De skapar klarhet och struktur för hur vi bedriver vår verksamhet. Fiskars riktlinjer och normer är en viktig del av Fiskars interna styrningsprocess.

För att visa vårt engagemang för hållbarhet, har Fiskars anslutit sig till FN: s Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ, år 2016.

Fiskars uppförandekod (Code of Conduct) definierar och kommunicerar vårt åtagande att göra affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Fiskars uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct, SCOC) har utvecklats för att kommunicera Fiskars etiska och hållbarhetsförväntningar för våra leverantörer.