Donationer och icke-kommersiel sponsorering

Fiskars vill främja positiv förändring i de samhällen där vi är aktiva och tillföra mervärde för våra verksamheter och varumärken. Vi känner ett djupt engagemang för att ta hand om de människor som är med och skapar våra produkter och för att bidra till de samhällen som vi är verksamma i.

Huvudteman i Fiskars samhällsengagemang är:

  1. Att främja kultur och innovation
  2. Att ta hand om barn och främja lika möjligheter
  3. Att värna om miljön och vårt mångfaldiga naturarv

Att främja kultur och innovation

Vi värdesätter och utvecklar hantverksskicklighet och kreativitet. Vi vårdar om innovation och teknisk utveckling av material och processer inom vår industri.

Att ta hand om barn och främja lika möjligheter

Vi stöder lika tillgångar till utbildning för både flickor och pojkar. Vi vill stärka kvinnors och flickors egenmakt: jämställdhet är en ständig utmaning för alla länder och bristen på kvalitet är ett stort hinder för hållbar utveckling.

Att värna om miljön och vårt mångfaldiga naturarv

Vi arbetar för att skydda den biologiska mångfalden: bekämpning av avskogning, stöd för arter, livsmiljöer och kulturarv som hotas av förändringar i omgivningen. Vårt mål är att motarbeta naturkatastrofer och att stöda lokala samhällen.

 


Fiskars donationer och icke-kommersiella sponsoreringar faller in i tre kategorier: Att främja kultur och innovation – Att ta hand om barn och främja lika möjligheter – Att värna om miljön och vårt mpngfaldiga naturarv. Vi stöder båda globala och lokala projekt inom dessa delområden. Fiskars enheter bestämmer om egna, lokala stödprojekt enligt dessa kategorier.

Kontaktuppgifter för stödförfrågningar till våra varumärken »

Mera information: communications@fiskars.com

 


Fiskars donationer och icke-kommersiella sponsoreringar faller in i tre kategorier: Att främja kultur och innovation – Att ta hand om barn och främja lika möjligheter – Att värna om miljön och vårt mpngfaldiga naturarv. Vi stöder båda globala och lokala projekt inom dessa delområden. Fiskars enheter bestämmer om egna, lokala stödprojekt enligt dessa kategorier.

Kontaktuppgifter för stödförfrågningar till våra varumärken »

Mera information: communications@fiskars.com