Hållbarhetsstyrning

För att se till att det finns tydliga ansvarsområden och fokusområden har Fiskars uppdaterat styrningsmodellen för hållbarhet i hela företaget. I diagrammet nedan definieras viktiga ansvarsområden och interna intressenter.

 

Styrelsen fattar de slutgiltiga besluten och godkänner Fiskars hållbarhetspolicy och ambitionsnivå. Styrelsen jämförregelbundet framstegen med nyckeltal och gör en grundlig genomgång av hållbarhetspolicyn och ambitionerna en gång om året.

Koncernledningen fastställer ambitionsnivån för Fiskars hållbarhetspolicy och godkänner hållbarhetsrapporten, efterlevnad och data. Hållbarhet är en del av koncernledningens återkommande agenda.

De strategiska affärsenheterna ansvarar för att integrera hållbarhet i verksamhetsstrategierna, arbetet och varumärkets syfte. De strategiska affärsenheterna bidrar även till hållbarheten och för den framåt samt håller koll på framsteg under särskilda ledningsgruppsmöten.

Ledningsgruppen inom hållbarhet träffas fyra gånger om året och går igenom hållbarhetsnyckeltal. Ledningsgruppen inom hållbarhet diskuterar aktuella frågor och går igenom målsättningarna samt förbereder förslag som godkänns av styrelsen och koncernledningen. Medlemmarna i ledningsgruppen för hållbarhet representerar leveranskedjan, de strategiska affärsenheterna, personalavdelningen, riskhantering och hållbart företagande.

Hållbarhetsmedarbetarna är personer som arbetar med hållbarhetsrelaterade ämnen i linje med våra KPI:er. De har en viktig roll i hanteringen av fokusområdena inom hållbarhet, samla in data och rapportering.

Det etiska rådet ansvarar för att implementera vår uppförandekod. Det etiska rådet granskar, lämnar rekommendationer och vidtar åtgärder om rapporterade och utredda tjänstefel och brott mot Fiskars uppförandekod.