Hållbar design

Hållbar formgivning är kärnan i vår hållbarhetsprincip. För oss handlar hållbar formgivning om produkter som tillverkas på ett hållbart sätt och formges för att hålla i flera generationer. Vi strävar efter att erbjuda produkter som främjar en hållbar livsstil, produkter som människor gärna använder om och om igen.

Vi tror att livet kan förvandlas genom hur vi lever det varje dag. Vi formger för livet och vi formger för att göra livet bättre, för att påverka vår livskvalitet på ett positivt, varaktigt sätt.

Produktformgivning

Genom vår passion för det välutformade gör vi vardagen extraordinär genom att uppfinna och utforma lösningar som gör vardagsaktiviteter till underbara ögonblick. Vår produktutveckling baseras på ständiga förbättringar, att bygga vidare på nya tekniker och metoder samt innovativa lösningar som gör människors liv bättre.

Passion för hållbar formgivning

Kärnan i våra varumärken är formgivning som tål tidens prövningar tack vare ett snyggt utseende, hög kvalitet och detaljnoggrannhet. Vi vill veta mer om våra konsumenter, så att vi kan inspirera dem, lösa deras dagliga problem och skapa meningsfulla upplevelser och oförglömliga ögonblick.

Vår produktutvecklingsprocess är fokuserad på konsumenten. Vi förlitar oss på innovativa tekniker och noggranna tester för att uppfylla och överträffa deras förväntningar. Våra produktutvecklare använder produkterna så som de är tänkta att användas, från att laga mat och pyssla till att lära sig de färdigheter vi utformar redskap för. Det gör vi för att bättre förstå hur vi kan se till att produkterna blir bättre och mer effektiva, men även mer intuitiva och behagliga att använda.

Ett tätt samarbete mellan produktutvecklingen och andra expertområden, som vårt kvalitetsteam, gör att vi kan garantera en effektiv process, hela vägen från de ursprungliga idéerna och skisserna till den faktiska produktlanseringen. Vi tror på ständig förbättring och ser till att vår användning av råmaterial och våra tillverkningsprocesser är effektiva och ansvarsfulla.

Vi tar hela tiden fram nya produkt och mönster, men vissa av våra produkter har även tillverkats i årtionden – till och med århundraden. Deras design har tilltalat tidigare generationer och fortsätter locka dagens kunder. Under produktutvecklingen arbetar vi med dessa befintliga produkter, för att hålla dem relevanta så att de fortsätter lyckas på marknaden. Under åren har vi införlivat många nya innovationer och designer i Fiskars yxor, vilket är ett bra exempel på hur vi har bibehållit deras överlägsna funktionalitet.

Cirkulärt tänkande

Världen omkring oss förändras snabbt, vilket medför nya utmaningar och möjligheter för vår verksamhet. Vi tar itu med globala frågor, som klimatförändringar och resursbrist, på många sätt, främst genom våra produkter som är utformade för att hålla i generationer. Vi inser att det alltid finns mer att göra. Vi har investerat i att fördjupa vår förståelse för den cirkulära ekonomin och fastställt mål för framtida framgång.

Under åren har vi implementerat många förbättringar som låter oss optimera materialanvändning i våra produkter och förpackningar, och även hitta lösningar för att förlänga materialcykler. Till exempel använder vår partner 95 % av glasavfallet från Iittala glasbruk i nya produkter. Resten av avfallet återvinns i andra syften. I framtiden vill vi gå längre för att hitta nya, innovativa material och komma på hur man kan utmana traditionella designmetoder.

2016 fastställde vi ambitiösa, långsiktiga mål som stöd för den här utvecklingen. Målet är att nå dessa mål 2027 eller tidigare, om möjligt. Vi kommer arbeta hårt för att hitta nya, förnybara eller återvunna material till våra produkter, bibehålla en effektiv metod för hantering av kemikalier och påskynda våra åtgärder i hela verksamheten för att återvinna eller återanvända allt material som används i tillverkningen.

Hållbara förpackningslösningar

Förpackningen skyddar inte bara våra produkter och tillhandahåller produktinformation – den kan även göra shoppingupplevelsen speciell.

Vi tycker att förpackningen är en del av produktdesignen. Vi tror att väldesignade förpackningar ger oss miljömässiga och ekonomiska fördelar eftersom produkten skyddas under distributionen, materialen vi använder är hållbara och hela förpackningsprocessen är skalbar och kostnadseffektiv.

I linje med vårt långsiktiga mål – 50 % av allt material som används i produkterna kommer från förnybara eller återvunna källor senast 2027 – vill vi främja en cirkulär ekonomi genom att maximera användningen av förnybara, återanvändbara och återvunna material och optimera mängden förpackning.

Både förpackningsfilosofin och kundförväntningarna kan variera mellan våra olika varumärken. Vårt varumärke Arabia introducerade till exempel en ideologi utan förpackningar för flera år sedan. Arabia-produkterna säljs alltid utan förpackning, vilket har tagits emot väl av kunderna. Vårt Functional-förpackningsteam i Europa har aktivt letat efter sätt att skapa mer hållbara förpackningar, som att minska transporten med smarta lösningar, däribland skjutbara förpackningskort. För kunder som köper våra exklusiva märken, som Waterford och Wedgwood, är förpackningen en viktig del av shoppingupplevelsen och detta måste vi ta hänsyn till när vi utvecklar förpackningsfilosofin för dessa märken.

Kvalitet

Fiskars har bevisat sitt engagemang i kvalitet om och om igen genom historien. Vi har ett otroligt arv som vi vill leva upp till genom att följa de högsta kvalitetsstandarderna.

Att erbjuda produkter som uppfyller och överträffar kundernas förväntning är en prioritet för oss. Produkter som levererar vad gäller vårt kvalitetsengagemang kan förbättra livet för våra kunder och det är därför vi arbetar hårt för att se till att våra produkter aldrig kompromissar vad gäller hållbarhet, funktionalitet, säkerhet och utseende.

För att leva upp till vårt engagemang fokuserar vi mycket på designprocessen och testar, lär oss och samarbetar genom hela processen. Förändringar i processerna, produkterna, materialen eller förpackningarna testas noga, för att kontrollera kvaliteten och se till att de är kompatibla med resten av vår verksamhet.

Vi arbetar med partners och utför även kvalitetstestning i våra egna laboratorier. Under våra egna tester fokuserar vi på mekaniska, miljömässiga och ergonomiska produktaspekter och våra externa partners hjälper oss inom områden som användning av kemikalier, transport och säkerhetstester. Vår Functional-verksamhet har till exempel en testträdgård på 3 500 kvadratmeter på vårt fabriksområde i Billnäs, Finland, där vi kan testa våra trädgårdsredskap.

Det är väldigt viktigt att lyssna på kundernas åsikter för att förstå användarnas behov och förväntningar och mäta hur effektiv vår kvalitetsstyrning är. Vi samarbetar med universitet, institut, restauranger, kockar, trädgårdsmästare och andra specialister för att samla in viktiga insikter som hjälper oss att hela tiden utveckla våra produkter.

För att reagera på utvecklingen inom internationell och lokal lagstiftning kartlägger vi aktivt risker kopplade till vår produktkvalitet och säkerhet, för att hela tiden förbättra våra standarder med hjälp av nya tekniker och bra metoder.

Våra 2027 mål

  • 50 % av allt tillverkningsmaterial förnybart eller återanvänt
  • Nya lösningar för att ersätta skadliga kemikalier; användning av skadliga kemikalier minskat med 30 %
  • 100 % av allt trämaterial i våra produkter skall vara FSC™ certifierat.

Våra 2027 mål

  • 50 % av allt tillverkningsmaterial förnybart eller återanvänt
  • Nya lösningar för att ersätta skadliga kemikalier; användning av skadliga kemikalier minskat med 30 %
  • 100 % av allt trämaterial i våra produkter skall vara FSC™ certifierat.