Ambition och fokusområden inom hållbarhet

Vi är stolta över vårt arv som företag och över den familj av fantastiska varumärken som vi har fostrat och vilkas värde har ökat under årens lopp. Fokus på hållbarhet ger oss möjlighet att skapa värde, identifiera nya affärsmöjligheter och bygga upp ikoniska livsstilsmärken.

Vi strävar efter att bidra till positiv förändring och leda byggandet av en mer hållbar värld. För att nå det målet har vi omformulerat våra fokusområden för hållbarhet och intensifierat våra ansträngningar för att mer genomgående göra hållbarhetshänsyn till en del av vår affärsstrategi och vår dagliga verksamhet. De här fokusområdena styr bolaget och hjälper oss att prioritera våra insatser.

Hållbar design

Vi brinner för att skapa produkter som håller i flera generationer. Vi känner ett starkt engagemang att hjälpa folk att göra bättre val genom att erbjuda kvalitetsprodukter med hållbar design, så att vi tillsammans kan bidra till en bättre värld åt kommande generationer.

Läs mera »

Omsorg om människor och samhällen

Vi erbjuder en trygg och inspirerande arbetsmiljö, respekterar de mänskliga rättigheterna och har omsorg om de människor som arbetar i vår värdekedja. Vi strävar efter att påverka de samhällen vi verkar i på ett positivt sätt.

Läs mera »

Att skydda miljön

Vi känner ett starkt engagemang för att bidra till en kretsloppsekonomi i hela vår värdekedja. Vi motarbetar klimatförändringen genom att vidta åtgärder för att minska våra utsläpp och vår energikonsumtion och främja förnybara energikällor.

Läs mera »