Hållbarhet hos Fiskars

Fiskars grundades som ett järnbruk för mer än tre och ett halvt sekel sedan. Under vår historia har  företaget varit en del av vardagslivet i samhället och främjat sjukvård, utbildning samt kulturliv; samt haft omsorg om sina anställda. Att driva företaget ansvarsfullt var ett livsvillkor för fortsatt verksamhet. Samma sätt att tänka styr oss än i dag.

Världen har visserligen förändrats sedan dess och det har gjorts stora framsteg inom områden som miljöskydd, mänskliga rättigheter och arbetsskydd, och Fiskars fortsätter att se hållbarhet som en integrerad del av långsiktig framgång.

Vi har en möjlighet att påverka vår livskvalitet på ett positivt, varaktigt sätt. Denna vision fungerar som en ständig påminnelse om att vi har en roll att spela i samhället och uppmuntrar oss att tänka bortom de dagliga aktiviteterna vad gäller hur vi skapar värde för vår verksamhet, våra intressenter och även miljön.

Genom våra produkter är vi en del av våra konsumenters liv. Vi finns med i allt från matlagning och måltider till trädgårdsskötsel och uteliv, i såväl vardag som fest. Vi är med precis där människor upplever sin vardag och där små stunder av under äger rum. Målet är att möjliggöra ett hållbart vardagsliv med hjälp av våra produkter och vårt sätt att bedriva verksamhet. Vi strävar efter att erbjuda hållbara alternativ som gör det enklare för våra kunder att leva ett mer hållbart liv.