Hakulomake

JAA

Strategiset prioriteettimme

Edistääksemme visiotamme ja missiotamme, olemme määrittäneet seuraavalle kolmelle vuodelle neljä strategista painopistealuetta: ydinliiketoiminnan kasvattaminen, yhtenäisen brändikokemuksen tarjoaminen kaikissa kanavissa, yhteisen globaalin osaamisen kehittäminen ja innostavan työympäristön luominen.

Ydinliiketoiminnan kasvattaminen

Jotta voimme menestyä globaaleilla markkinoilla ja rakentaa ikonisia brändejä, meillä on oltava selkeä ymmärrys siitä, mikä on liiketoimintamme ydin, ja keskityttävä siihen. Meidän on panostettava tärkeimpiin brändeihin, markkinoihin ja tuotteisiin ja investoitava niihin riittävästi aikaa ja muita resursseja.

Brändimme perustuvat innovaatioon, kestävään muotoiluun ja toiminnallisiin laatutuotteisiin, ja tähän panostamme myös jatkossa. Tärkeimmät kansainväliset brändimme – Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood – ovat toimintamme kulmakiviä pyrkiessämme kohti visiomme toteuttamista.

Ydinliiketoiminnan kasvattaminen tarkoittaa myös keskittymistä ja riittäviä investointeja niihin markkinoihin, jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet arvon luomiseen. Living-liiketoimintamme keskittyy premium- ja luksustuotteisiin suurissa kaupungeissa, joissa on suurin osa potentiaalisista kuluttajista. Functional-liiketoiminnan tuotteita puolestaan myydään lähinnä suurten jälleenmyyjien kautta, minkä vuoksi liiketoiminnan fokus on kansallisissa ja kansainvälisissä ketjuissa.

Yhtenäisen kokemuksen tarjoaminen kaikissa kanavissa

Kuluttajakeskeisyys on kaiken lähtökohta, puhutaanpa sitten innovoinnista, markkinoinnista tai tuotevalikoimasta. Nykypäivän kuluttajat kohtaavat brändejämme monissa eri kanavissa. Brändikokemusten tulee olla yhtenäisiä kaikkialla – riippumatta maasta tai kanavasta. Yhtenäistämme tarjontaamme ja määritämme yhteiset prioriteetit, jotta voimme tarjota kuluttajille yhtenäisen kokemuksen kaikissa kanavissa.

Yhtenäisen kuluttajakokemuksen varmistaminen kaikissa kanavissa liittyy kaikkeen toimintaamme – tuotteiden ja ratkaisujen suunnittelusta, toimitusketjun kehittämisestä ja asiakkaiden kanssa työskentelystä omien myymälöiden rakentamiseen sekä viestinnän ja markkinoinnin tukemiseen.

Yhteisen globaalin osaamisen kehittäminen

Missiomme ja visiomme toteuttaminen ja kansainvälisten brändien rakentaminen vaatii yhteistä globaalia osaamista. Kykymme edetä nopeasti riippuu siitä, kuinka hyvin pystymme jakamaan ja hyödyntämään henkilöstömme tietoa ja osaamista liiketoimintojen ja eri maantieteellisten alueiden kesken. Pyrimme tehostamaan toimintaamme ja parantamaan yhtiömme tulosta yhteisten prioriteettien ja paremman läpinäkyvyyden avulla sekä kyvykkyyksien ja resurssien jakamisella.

Eri toimintojen välisen yhteistyön avulla voimme nopeuttaa strategiamme toteuttamista. Suora ja kunnioittava viestintä, markkinoiden ymmärtäminen, toisilta oppiminen, hyvien toimintamallien jakaminen ja yhteisten alustojen käyttäminen auttavat meitä hyödyntämään henkilöstömme osaamista parhaalla mahdollisella tavalla.

Innostavan työympäristön luominen

Jotta voimme toteuttaa strategiaamme ja saavuttaa visiomme, rekrytoimme ihmisiä, joilla on oikeanlaista osaamista. Parhaiden osaajien houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi panostamme siihen, että Fiskars on haluttu työpaikka. Kansainvälisenä ja monipuolisena yrityksenä voimme tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan – mikä puolestaan edistää Fiskarsin menestymistä.

Kansainvälisenä yrityksenä meille on erityisen tärkeää rakentaa globaalia yhteistyön kulttuuria ja toteuttaa kuluttajalupaustamme – Making the everyday extraordinary – myös työpaikalla. Kun suhtaudumme työhömme intohimoisesti ja innostuneesti, voimme myös menestyä ammatillisesti.