Ympäristövastuu

Ilmastonmuutos, resurssien niukkuus ja muut globaalit ilmiöt muovaavat ympäristömme yhä voimallisemmin, ja vaikutus ulottuu sekä luontoon että yhteisöihin, joissa toimimme. Uskomme, että käyttämällä luonnonvaroja vastuullisesti voimme vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja yhteisöihin sekä kustannusten alenemisen myötä myös tulokseen.

Ympäristövaikutusten hallinta

Resurssien vastuullinen käyttö ja materiaalien huolellinen vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys kuuluvat olennaisina osina Fiskarsin toimitusketjustrategiaan. Ympäristö- ja energianäkemystämme ohjaa kaksi periaatetta: pitkäjänteisen kilpailukyvyn tukeminen ja negatiivisten vaikutusten vähentäminen. Luomme kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja, kuten materiaalien elinkaarten pidentäminen, lisäarvon tuottamisen mahdollistaminen ja uusiutumattomien raaka-aineiden käytön vähentäminen. Olemme sitoutuneet edistämään tehokkuutta ja löytämään uusia ratkaisuja koko arvoketjussamme.

Globaali toimintaympäristömme pitää sisällään mahdollisuuksia ja riskejä, jotka meidän on tunnistettava. Ympäristömahdollisuuksia ja -riskejä tarkastellaan liiketoiminnan riskeinä, ja pyrimme minimoimaan negatiivisen vaikutuksemme ja tarttumaan myönteisiin mahdollisuuksiin.

Ympäristöasioiden hallintamme perustuu kansainvälisiin standardeihin ja ohjeisiin, kuten ISO 14001:een. Niiden tarjoamin keinoin varmistamme, että yhdenmukaisuus, näkemysten yhtenäisyys ja jatkuva parantaminen toteutuvat kaikissa tuotantoyksiköissämme. Useimmat Fiskarsin tehtaat ja jakelukeskukset on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesti.

Tavoitteet ja raportit

Olemme asettaneet tavoitteita vähentääksemme ympäristövaikutuksiamme, ja valvomme edistymistä, jotta voimme arvioida ympäristönsuojelun tasoamme. Vuonna 2016 asetimme pitkän aikavälin tavoitteet, joiden mukaisesti pyrimme vähentämään energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä kehittämään kaikkien tuotannosta ylijääneiden materiaalien hyödyntämis- ja kierrätysprosesseja.

Jatkuva parantaminen

Viime vuosina Fiskars on hankkinut monia yrityksiä, kuten Nelson & Gilmourin vuoden 2014 lopulla ja WWRD-yritysryhmän vuoden 2015 puolivälissä. Vuonna 2016 yritys jatkoi muutosta rakentamalla globaaleja liiketoimintoja ja yhtenäistä toimitusketjua. Varmistamme konserninlaajuisen yhdenmukaisuuden käyttämällä vuotta 2017 vertailupohjana, kun mittaamme edistymistä kohti pitkän aikavälin tavoitteita.

Viime vuosina olemme saaneet aikaan parannuksia monilla rintamilla. Suomessa olemme toteuttaneet projekteja, jotka ovat lisänneet tuotannon tehokkuutta ja vähentäneet päästöjä.

Jatkamme pyrkimyksiämme saavuttaa globaalisti kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet.

Toimittajien ympäristöasioiden kehittäminen

Fiskarsin tuotantostrategia perustuu oman valmistuksen ja huolella valittujen toimittajien yhdistelmään. Tunnistamme huomattavat ympäristövaikutukset oman tuotantomme ja muiden toimintojemme ulkopuolella, ja olemme luoneet tavoitteet koko arvoketjulle.

Vuonna 2015 Fiskars käynnisti kestävän kehityksen ohjelman, jonka puitteissa pyrimme tärkeimpien toimittajien kanssa syventämään yhteistyötä kestävässä kehityksessä. Seitsemän suurinta valmiiden tuotteiden toimittajaamme osallistuvat ohjelmaan, jossa kehitetään tiedonkeruuta, kartoitetaan yhteistyössä potentiaalisia parannuskohteita ja toteutetaan kehittämissuunnitelmia. Lisäksi aiomme kehittää yhtenäisen tavan kerätä ympäristötietoja tärkeimmiltä toimittajiltamme ja kattavan menetelmän laskea päästömme koko arvoketjusta.

Tavoitteemme 2027

  • 100 % syntyvästä jätteestä hyödynnetään uudelleen tai kierrätetään, ei jätettä kaatopaikalle
  • Konsernin energiankulutus omassa tuotannossa vähentynyt 30 %
  • Konsernin CO2 päästöt omasta tuotannosta vähentyneet 50 %
  • Arvoketjumme CO2-päästöt vähentyneet 30 % (scope 3)
  • Tukea avaintoimittajiamme vähentämään energiankulutusta 30 %

Tavoitteemme 2027

  • 100 % syntyvästä jätteestä hyödynnetään uudelleen tai kierrätetään, ei jätettä kaatopaikalle
  • Konsernin energiankulutus omassa tuotannossa vähentynyt 30 %
  • Konsernin CO2 päästöt omasta tuotannosta vähentyneet 50 %
  • Arvoketjumme CO2-päästöt vähentyneet 30 % (scope 3)
  • Tukea avaintoimittajiamme vähentämään energiankulutusta 30 %