Lahjoitukset ja ei-kaupallinen sponsorointi

Fiskars haluaa vaikuttaa positiivisesti yhteisöihin, joissa se toimii, ja tuoda arvoa liiketoiminnalleen ja brändeilleen. Olemme sitoutuneet huolehtimaan ihmisistä, jotka osallistuvat tuotteidemme luomisprosessiin sekä toimimaan aktiivisesti yhteisöissä, joissa toimimme.

Fiskarsin yhteisötoiminnan pääkohdat:

  1. Kulttuurin ja innovoinnin edistäminen
  2. Lasten hyvinvoinnista huolehtiminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen
  3. Ympäristön sekä luonnonperinnön monimuotoisuuden suojelu

Kulttuurin ja innovoinnin edistäminen

Vaalimme ja kehitämme käsityötaitoa ja luovuutta. Edistämme toimialan raaka-aineiden ja prosessien innovatiivisuutta ja teknologista kehitystä.

Lasten hyvinvoinnista huolehtiminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen

Edistämme tyttöjen ja poikien yhtäläisiä oikeuksia laadukkaaseen koulutukseen. Tuemme ja kannustamme naisia ja tyttöjä: sukupuolten tasa-arvo pysyy haasteena ympäri maailman, ja koulutuksen heikko laatu hidastaa merkittävästi kestävää kehitystä.

Ympäristön sekä luonnonperinnön monimuotoisuuden suojelu

Pyrimme suojelemaan luonnon monimuotoisuutta: torjumme metsäkatoa sekä tuemme eliölajeja, elinympäristöjä ja kulttuuriperintöä, jotka altistuvat ympäristön muutosten aiheuttamille riskeille. Työskentelemme luonnonkatastrofien estämiseksi ja tuemme paikallisia yhteisöjä.

Fiskarsin Ruukki

 


Fiskarsin ei-kaupallisilla sponsorointi- ja lahjoituskohteilla on kolme teemaa: Kulttuurin ja innovoinnin edistäminen  – Lasten hyvinvoinnista huolehtiminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen  – Ympäristön sekä luonnonperinnön monimuotoisuuden suojelu. Tuemme näihin aihealueisiin liittyviä hankkeita sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Fiskarsin liiketoimintayksiköt ja myyntiyhtiöt eri maissa päättävät paikallisella tasolla tukikohteistaan myös näiden teemojen mukaisesti.

Yhteystiedot brändiemme tukipyynnöille »

Lisätietoja: communications@fiskars.com

 

Fiskarsin Ruukki

 


Fiskarsin ei-kaupallisilla sponsorointi- ja lahjoituskohteilla on kolme teemaa: Kulttuurin ja innovoinnin edistäminen  – Lasten hyvinvoinnista huolehtiminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen  – Ympäristön sekä luonnonperinnön monimuotoisuuden suojelu. Tuemme näihin aihealueisiin liittyviä hankkeita sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Fiskarsin liiketoimintayksiköt ja myyntiyhtiöt eri maissa päättävät paikallisella tasolla tukikohteistaan myös näiden teemojen mukaisesti.

Yhteystiedot brändiemme tukipyynnöille »

Lisätietoja: communications@fiskars.com