Vastuullinen toimittajien hallinta

Fiskars Groupin tuotantostrategia perustuu oman valmistuksen ja huolella valittujen toimittajien yhdistelmään. Tavoitteemme on rakentaa vahva toimittajaverkosto, joka pystyy täyttämään liiketoimintamme tarpeet sekä noudattamaan konsernin arvoja ja odotuksia koskien sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia. Fiskars Group hankkii valmiita tuotteita eurooppalaisilta, pohjoisamerikkalaisilta ja aasialaisilta toimittajilta. Suurimmat hankintamaat ovat Kiina, Taiwan, Thaimaa ja Vietnam.

Viime vuosina olemme pyrkineet nivomaan kestävän kehityksen hankintatoimintaamme. Fiskars Group hankkii toimittajiltaan valmiita tuotteita, raaka-aineita, komponentteja ja palveluja. Olemme luoneet menettelyn, jonka avulla hallitaan valmiiden tuotteiden toimittajien kestävää kehitystä, ja tulevaisuudessa aiomme laajentaa hallintamenettelyn raaka-aine-, komponentti- ja palvelutoimittajiin.

Fiskars Groupin toimittajien toimintaohjeet

Vaatimuksemme ja odotuksemme on selostettu Fiskars Groupin toimittajien toimintaohjeissa (Supplier Code of Conduct, SCOC). Niissä kerrotaan, mitä odotamme toimittajiemme eettisiltä, sosiaalisilta ja ympäristöön liittyviltä olosuhteilta. Toimittajien toimintaohjeet ovat olennainen osa toimittajan ja Fiskars Groupin välistä sopimusta, ja jokaisen toimittajan on allekirjoitettava se ja sitouduttava siihen, jotta he voivat harjoittaa liiketoimintaa Fiskars Groupin kanssa. Fiskars Group edellyttää toimittajiensa noudattavan SCOC:n vaatimuksia sekä yhteistyössä Fiskarsin kanssa että myös omien työntekijöiden ja toimittajien, viranomaisten ja muiden kolmansien osapuolten sekä kaikkien muiden kumppaneiden kanssa.

Toimittajien riskinarviointi ja valvonta

Vuonna 2011 Fiskars Group käynnisti toimittajien auditointiohjelman. Määriteltyjen SCOC-vaatimusten pohjalta olemme laatineet tarkastusluettelon, jonka avulla arvioidaan kaikki Fiskars Groupin potentiaaliset toimittajat.

Päätös suorittaa paikan päällä tehtävä auditointi perustuu riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon maariski, liiketoiminnan koko ja toimiala. Fiskars Group suorittaa auditoinnin kaikkien korkean riskin maissa sijaitsevien toimittajien toimipaikoissa. Fiskars Groupilla on neljän ammattilaisauditoijan ryhmä, joka suorittaa auditointeja Kaukoidän ja Kaakkois-Aasian maissa. Lisäksi täydennämme tarvittaessa omia auditointeja kolmannen osapuolen palveluilla.

Auditointi sisältää asiakirjojen tarkastuksia, tehdaskierroksia ja työntekijöiden haastatteluja. Kysymykset on jaettu tärkeydeltään kolmelle eri tasolle (nollatoleranssi, normaali ja edistyksellinen), ja tulokset ilmaistaan prosenttilukuna.

Tavoitteemme ovat korkealla, kun valitsemme toimittajia ja kehitämme pitkäaikaisia kumppanuussuhteita niiden kanssa. Ennen liiketoiminnan aloittamista uuden toimittajan kanssa edellytämme sen täyttävän vaatimuksemme. Fiskars Group ei aloita yhteistyötä toimittajan kanssa, jos auditoinnissa havaitaan nollatoleranssitason seikkoja, kuten paloturvallisuuteen tai liian pitkään työaikaan liittyviä ongelmia.

Työskentelemme yhdessä toimittajiemme kanssa kannustaen heitä jatkuvaan kehittymiseen. Ensimmäisen auditointikäynnin jälkeen tarkastajamme seuraavat edistymistä ja varmistavat parannusten toteutumisen säännöllisin käynnein. Auditoinnit suoritetaan kahden vuoden välein. Jos olemassa olevien toimittajien auditoinneissa ilmenee poikkeamia, toimittajan on suunniteltava ja esitettävä korjaavat toimet. Jos toimittaja ei pysty noudattamaan tai ei halua noudattaa toimittajien toimintaohjeita annetussa määräajassa, lopetamme liikesuhteen. Tällainen päätös tehdään korkealla tasolla organisaatiossa, jotta varmistamme toimittajien oikeudenmukaisen kohtelun.

Koulutus ja yhteistyö

Olemme sitoutuneita tukemaan toimittajiamme ja työskentelemään yhteistyössä heidän kanssaan. Järjestämme toimittajille vuosittain tapaamisia, joissa tarjoamme koulutusta, jaamme hyviä käytäntöjä ja ideoita sekä keskustelemme huolenaiheista.

Vuonna 2015 käynnistimme kestävän kehityksen ohjelman, jonka tarkoituksena on syventää kestävään kehitykseen tähtäävää yhteistyötä tärkeimpien toimittajien kanssa. Seitsemän strategista toimittajaamme osallistuu ohjelmaan, jonka avulla pyrimme pelkkiä auditointeja pidemmälle: kannustamme toimittajia kehittämään hallintajärjestelmiään ja saavuttamaan mitattavia tuloksia saasteiden ehkäisemisessä, terveydessä ja turvallisuudessa.

Marraskuussa 2016 pyysimme KPMG:tä arvioimaan toimittajien kestävän kehityksen hallintamenettelymme ja kommentoimaan sitä. Raportin mukaan nykyisten käytäntöjen ja prosessien lisäksi meillä on mahdollisuus kehittyä esimerkiksi siten, että laajennamme kestävän kehityksen prosessit kattamaan epäsuorat toimittajat ja syvennämme toimittajayhteistyötä entisestään.

Lue KPMG:n raportti (eng.) tästä »