Politiikat ja sitoumukset

Fiskars Groupin politiikat viestivät arvoistamme ja kulttuurista, lisäksi ne tuovat selvyyttä ja jäsentävät tapaamme toimia. Fiskars Groupin politiikat ja ohjeistukset ovat tärkeä osa Fiskars Groupin sisäistä hallintoprosessia.

Osoittaaksemme sitoutumisemme vastuullisuuteen, Fiskars Group liittyi vuonna 2016 YK:n Gobal Compact aloitteeseen, joka on maailman suurin aloite kestävän liiketoiminnan edistämiseksi

Fiskars Groupin toimintaohjeet (Code of Conduct) määrittelevät ja kertovat sitoutumisestamme toimia eettisesti ja vastuullisesti.

Fiskars Groupin toimittajien toimintaohjeet (Supplier Code of Conduct, SCOC) on kehitetty kertomaan Fiskarsin eettiset ja kestävän kehityksen mukaiset vaatimukset toimittajillemme.