Kestävä muotoilu

Kestävä muotoilu on kestävän kehityksen periaatteidemme kulmakivi. Fiskars Groupille kestävä muotoilu tarkoittaa, että tuotteet suunnitellaan kestämään sukupolvelta toiselle ja ne myös valmistetaan kestävällä tavalla. Pyrimme tarjoamaan tuotteita, jotka edistävät kestävää elämäntapaa ja joita on ilo käyttää aina uudelleen ja uudelleen.

Mielestämme elämää voi muuttaa jokapäiväisillä valinnoilla. Suunnittelemme elämää varten ja haluamme  vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämänlaatuun.

Tuotesuunnittelu

Suhtaudumme intohimoisesti taitavaan tekemiseen, ja teemme arjesta ainutlaatuista  luomalla ratkaisuja, jotka tekevät arkisista tapahtumista ilon hetkiä. Tuotekehityksemme perustuu jatkuvaan parantamiseen hyödyntämällä uusia tekniikoita ja menetelmiä sekä innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten elämää.

Intohimo kestävään muotoiluun

Brändiemme keskiössä on muotoilu, joka säilyttää suosionsa vuodesta toiseen miellyttävän ulkoasun, laadukkuuden ja viimeisteltyjen yksityiskohtien ansiosta. Haluamme oppia tuntemaan kuluttujamme entistä paremmin, jotta voimme inspiroida heitä, ratkaista heidän arkensa ongelmia sekä luoda merkityksellisiä kokemuksia ja unohtumattomia hetkiä.

Tuotekehitysprosessimme keskittyy kuluttajaan. Hyödynnämme innovatiivisia tekniikoita ja testaamme tuotteet huolellisesti, jotta kuluttajien odotukset täyttyvät ja ylittyvät. Tuotesuunnittelijamme käyttävät tuotteita ruoanlaitossa, askartelussa ja muissa käyttötarkoituksissa oppiakseen perusteellisesti taidot, joissa suunniteltavia välineitä tarvitaan. Tarkoituksena on saada selville, miten tuotteista tehdään kaikin puolin parempia: tehokkaampia, helppokäyttöisempiä ja nautinnollisempia.

Tuotesuunnittelijat ja muut asiantuntijat, kuten laatutiimi, tekevät tiivistä yhteistyötä varmistaakseen koko prosessin tehokkuuden aina alkuperäisistä ideoista ja luonnoksista markkinoille tuotaviin varsinaisiin tuotteisiin asti. Meille on tärkeää panostaa jatkuvaan parantamiseen ja varmistaa raaka-aineiden käyttömme ja valmistusprosessiemme tehokkuus ja vastuullisuus.

Jatkamme uusien tuotteiden ja kuvioiden luomista, mutta osaa tuotteistamme on valmistettu vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja. Muotoilu, joka on vedonnut edellisiin sukupolviin, viehättää kuluttajia vielä nykyäänkin. Tuotekehitystoimien avulla pyrimme pitämään nämä klassiset tuotteet ajankohtaisina, jotta niiden pitkäaikainen menestys markkinoilla jatkuisi. Hyvänä esimerkkinä ovat Fiskarsin kirveet, joiden ylivertainen toiminnallisuus on vuosien saatossa onnistuttu säilyttämään monien uusien innovaatioiden ja muotoilujen ansiosta.

Kohti kiertotaloutta

Meitä ympäröivä maailma muuttuu nopeasti, mikä tuo liiketoiminnallemme uusi haasteita ja mahdollisuuksia. Vastaamme ilmastonmuutokseen, resurssien niukkuuteen ja muihin globaaleihin haasteisiin monin tavoin; etenkin suunnittelemalla tuotteita, jotka kestävät sukupolvelta toiselle. Tiedämme, että aina löytyy parantamisen varaa. Olemme investoineet siihen, että perehdymme entistä paremmin kiertotalouteen, ja asettaneet tavoitteita tulevaisuuden menestykselle.

Vuosien varrella olemme lukuisten parannusten avulla optimoineet materiaalin käytön tuotteissamme ja pakkauksissamme sekä etsineet ratkaisuja materiaalien elinkaarten pidentämiseen. Esimerkiksikumppanimme hyödyntää 95 % Iittalan lasitehtaan lasijätteestä uudelleenkäytettäväksi ja ylijäämä kierrätetään muihin tarkoituksiin. Tulevaisuudessa haluamme löytää innovatiivisia uusia materiaaleja ja etsiä tapoja haastaa perinteiset tavat lähestyä muotoilua.

Vuonna 2016 päätimme tukea tätä kehitystä asettamalla kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet. Pyrimme saavuttamaan tavoitteet vuoteen 2027 mennessä tai aiemmin, mikäli mahdollista. Fiskars Group tekee kovasti töitä löytääkseen tuotteisiinsa uusia uusiutuvia tai kierrätettyjä materiaaleja, ylläpitääkseen tehokasta kemikaalien hallintaa ja vauhdittaakseen kaikkien tuotannostamme ylijääneiden materiaalien hyödyntämistä ja kierrättämistä kaikissa toiminnoissa.

Kestävät pakkauskäytännöt

Pakkaus suojaa tuotetta ja sisältää tietoja siitä, mutta lisäksi se voi tehdä ostokokemuksesta aivan erityisen.

Mielestämme pakkaus on olennainen osa tuotteen suunnittelua. Huolellinen pakkaussuunnittelu on hyödyksi niin ympäristön kuin taloudellisuuden kannalta; tuote on hyvin suojattu koko jakeluketjun ajan, käyttämämme materiaalit ovat kestävää kehitystä tukevia ja koko pakkausprosessi on skaalautuva ja kustannustehokas.

Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että 50 % kaikista tuotteissamme käytetyistä materiaaleista on peräisin uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista vuoteen 2027 mennessä. Tämän tavoitteen mukaisesti haluamme edistää kiertotaloutta maksimoimalla uusiutuvien, uudelleenkäytettävien ja kierrätettyjen materiaalien käytön ja optimoida pakkausmateriaalin määrän.

Pakkaustavat ja asiakkaiden odotukset vaihtelevat brändeittäin. Esimerkiksi Arabia esitteli muutamia vuosia sitten pakkauksettoman käytännön. Arabian tuotteet myydään aina ilman pakkausta, mihin kuluttajat suhtautuvat hyvin. Euroopan Functional-liiketoiminnan pakkaustiimi on tehnyt paljon töitä luodakseen entistä paremmin kestävää kehitystä tukevia pakkauksia hyödyntämällä esimerkiksi kuljetuskustannuksia säästäviä älykkäitä ratkaisuja, kuten liukuvia pakkauskortteja. Luksusbrändejämme, kuten Waterfordia ja Wedgwoodia, ostavat asiakkaat pitävät pakkausta tärkeänä osana ostokokemusta, mikä on otettava huomioon kehitettäessä luksusbrändien pakkaustapoja.

Laatu

Fiskarsin sitoutuminen laatuun on todettu kerta toisensa jälkeen kautta historian. Meillä on hienot perinteet, joita haluamme kunnioittaa noudattamalla korkeita laatuvaatimuksia.

Meille on ensisijaisen tärkeää, että tuotteemme täyttävät ja ylittävät asiakkaiden odotukset. Laatusitoumuksemme mukaisten tuotteiden avulla meillä on mahdollisuus parantaa kuluttajiemme elämää. Siksi teemme paljon töitä varmistaaksemme, ettei tuotteissamme koskaan tingitä kestävyydestä, toimivuudesta, turvallisuudesta ja ulkonäöstä.

Sitoumuksen noudattamiseksi panostamme suunnitteluprosessiin sekä testaamme, opimme ja teemme yhteistyötä koko prosessin ajan. Prosessien, tuotteiden, materiaalien ja pakkausten muutokset testataan huolellisesti, jotta varmistutaan niiden laadusta ja yhteensopivuudesta muiden toimintojemme kanssa.

Suoritamme laatutestaukset yhteistyössä kumppaneiden kanssa tai omissa laboratorioissa. Omissa testeissämme keskitymme tuotteiden mekaanisiin, ympäristöön liittyviin ja ergonomisiin ominaisuuksiin, ja ulkoiset kumppanimme auttavat testaamaan kemikaalien käyttöä, kuljetuksia ja turvallisuutta. Esimerkiksi Functional-liiketoiminnalla on Billnäsin tehdasalueella Suomessa 3 500 neliömetrin testipuutarha, jossa voimme testata puutarhatyökalujamme käytännössä.

Kuluttajan toiveiden kuunteleminen on välttämätöntä, jotta voimme ymmärtää käyttäjän tarpeet ja odotukset sekä mitata laadunhallinnan toimivuuden. Keräämme yhteistyössä yliopistojen, instituuttien, ravintoloiden, kokkien, puutarhureiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa arvokasta tietoa, jonka avulla kehitämme tuotteitamme jatkuvasti edelleen.

Vastaamme kansainvälisen ja paikallisen lainsäädännön muutoksiin kartoittamalla aktiivisesti riskejä, jotka liittyvät tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen. Tarkoituksena on parantaa jatkuvasti standardejamme hyödyntämällä uusia tekniikoita ja parhaita käytäntöjä.

Tavoitteemme 2027

  • 50 % kaikista tuotteisiin käytetyistä materiaaleista on uusiutuvaa tai kierrätettyä
  • Uusia ratkaisuja haitallisten kemikaalien korvaamiseksi: haitallisten kemikaalien käyttö vähentynyt 30 %
  • 100 % kaikesta tuotteissa käytetystä puusta  FSC™ sertifioitua

Tavoitteemme 2027

  • 50 % kaikista tuotteisiin käytetyistä materiaaleista on uusiutuvaa tai kierrätettyä
  • Uusia ratkaisuja haitallisten kemikaalien korvaamiseksi: haitallisten kemikaalien käyttö vähentynyt 30 %
  • 100 % kaikesta tuotteissa käytetystä puusta  FSC™ sertifioitua