Hakulomake

JAA

Viisivuotiskatsaus

      2016 2015 2014 2013 2012

Liikevaihto   milj. euroa 1 204,6 1 105,0 767,5 799 748
   josta ulkomailla   milj. euroa 977,0 958,0 632,5 658 579
   % liikevaihdosta      % 81,1 86,7 82,5 82,3 77.4
   vienti Suomesta   milj. euroa 24,3 57,1 61,8 66 54
Liikevaihdon muutos, %      % 8,8 44,0 -3,9 6,8 0,7

Bruttokate   milj. euroa 502,9 418,0 310,4 323 272
   % liikevaihdosta      % 41,7 37,8 40,4 40,5 36,4
Liiketulos   milj. euroa 82,7 46,5 42,7 61 64
   % liikevaihdosta      % 6,9 4,2 5,6 7,6 8,5

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä   milj. euroa 93,8 65,1 59,6 74 63

Osakkuusyhtiön tulososuus   milj. euroa     30,0 51 48
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos   milj. euroa -0,5 -0,2 -0,3 0 6
Rahoitusnetto   milj. euroa 10,6 79,3 714,3 -4,2 83
   % liikevaihdosta      % 0,9 7,2 93,1 -0,5 11,1
Tulos ennen veroja   milj. euroa 92,8 125,5 786,7 108 200
   % liikevaihdosta      % 7,7 11,4 102,5 13,6 26,8
Tuloverot jatkuvasta toiminnasta   milj. euroa -27,4 -39,2 -13,4 -14 -22

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta   milj. euroa 64,1 85,1 773,1 202 179
   % liikevaihdosta      % 5,3 7,7 100,7 29 23,9
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta   milj. euroa 1,3 1,2 0,2 0,3  

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   milj. euroa 337,1 291,3 209,8 202 173
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset   milj. euroa 37,4 42,8 28,5 29 22
   % liikevaihdosta      % 3,1 3,9 3,7 3,7 2.9
Liiketoiminnan rahavirta   milj. euroa 83,8 47,6 87,0 81 95
Investoinnit (ml. yritysostot)   milj. euroa 37,6 32,4 35,0 38 33
   % liikevaihdosta      % 3,1 2,9 4,6 4,7 4,4
Tutkimus- ja kehittämismenot   milj. euroa 18,0 18,0 14,6 13 10
   % liikevaihdosta      % 1,5 1,6 1,9 1,7 1,4
Aktivoidut kehittämismenot   milj. euroa 0,0 0,0 0,5 1 1

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta   milj. euroa 1 218,1 1 190,8 1 151,9 632 619
Määräysvallattomien omistajien osuus   milj. euroa 1,9 3,3 1,3 0,9  
Oma pääoma yhteensä   milj. euroa 1 220,1 1 194,0 1 153,2 633 619
Korolliset nettovelat   milj. euroa 152,4 249,4 121,3 153 72
Käyttöpääoma   milj. euroa 217,8 190,5 93,3 88 71
Taseen loppusumma   milj. euroa 1 760,1 1 833,3 1 589,5 1 039 935

Sijoitetun pääoman tuotto      % 6,8 8,4 73,8 15 29
Oman pääoman tuotto      % 5,4 7,4 86,6 15 31
Omavaraisuusaste      % 69,3 65,1 72,6 61 66
Nettovelkaantumisaste      % 12,5 20,9 10,5 24 12

Henkilöstö keskimäärin (FTE)     8 000 6 303 4 243 4 087 3 364
Henkilöstö kauden lopussa     8 560 9 003 4 832 4 330 3 449
   josta ulkomailla     7 336 7 715 3 171 2 748 1 839