Näkymät vuodelle 2017

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017

Näkymät vuodelle 2017 tarkentuneet: Fiskars arvioi liikevaihdon, vuonna 2016 myydyt liiketoiminnot pois lukien (2016: 1 180 milj. euroa) sekä vertailukelpoisen EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Mikäli USA:n dollarin heikkeneminen jatkuu loppuvuoden aikana, saattaa liikevaihto ilman vuonna 2016 myytyjä liiketoimintoja pysyä edellisen vuoden tasolla USA:n dollariin liittyvän translaatiovaikutuksen vuoksi. Fiskars arvioi konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2017

Näkymät vuodelle 2017 ennallaan: Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, vuonna 2016 myydyt liiketoiminnot pois lukien (2016: 1 180 milj. euroa) ja vertailukelpoisen EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskars toimii globaaleilla markkinoilla ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Valuutan muuntoriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Viimeinen vuosineljännes on tärkeä sekä liikevaihdon että kannattavuuden kannalta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja verojen ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2017

Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, vuonna 2016 myydyt liiketoiminnot pois lukien (2016: 1 180 milj. euroa) ja vertailukelpoisen EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskars toimii globaaleilla markkinoilla ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Valuutan muuntoriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Viimeinen vuosineljännes on tärkeä sekä liikevaihdon että kannattavuuden kannalta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja verojen ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Tilinpäätöstiedote 2016

Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, pois lukien myytyjen liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2016 (2016: 1 180 milj. euroa) ja oikaistun EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Fiskars toimii globaaleilla markkinoilla ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Valuutan translaatioriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Viimeinen vuosineljännes on tärkeä sekä liikevaihdon että oikaistun liiketuloksen kannalta. Oikaistu EBITA ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.